Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 
sortuj malejąco Treść
ACS - American Chemical Society

Spisy treści, streszczenia i pełne teksty artykułów z chemii i nauk pokrewnych. Wśród nich m.in. Enviromental Science and Technology.

więcej
ADTmag

E-magazyny z zakresu informatyki, rejestracja pozwala na subskrybcję następujących magazynów rozpowszechnianych drogą elektroniczną:

  • eADT
  • XML Report
  • Programmers Report
  • This Week in Java
  • Developer Central
więcej
Annual Reviews

Annual Reviews to założone 1932 roku wydawnictwo, którego naukowcy oraz wydawcy rokrocznie dokonują krytycznego przeglądu szerokiego obszaru badań podstawowych a owocem ich pracy są zestawienia syntetyzujące najważniejsze odkrycia z wybranych dziedzin w danym roku. O trafności ich wyboru świadczy to, że publikacje Annual Reviews od lat znajdują się w światowej czołówce najczęściej cytowanych czasopism (np. Annual Review of Immunology w 2005 roku miało Impact Factor 47.40 a Annual Review of Biochemistry 33.45). Obecnie publikacje Annual Reviews to przeglądy 32 dyscyplin naukowych z trzech grup - biomedycyny, fizyki oraz nauk społecznych.

więcej
ASME

Dostęp do 23 spisów treści czasopism wydawnictwa The American Society of Mechanical Engineers z dziedziny techniki.

więcej
AT&P JOURNAL

Dostęp do pełnych tekstów (w dziale Archiv od 1998 r.) słowackiego miesięcznika AT&P JOURNAL z zakresu automatyzacji i technologii informatycznych.

więcej
BioMedNet

Bezpłatny dostęp do 150 spisów treści i abstraktów czasopism z zakresu nauk medycznych i biologicznych.

więcej
Blackwell Publishers

Serwis umożliwia korzystanie ze spisów treści i streszczeń artykułów pochodzących z czasopism tego wydawcy. Zakres tematyczny to: nauki przyrodnicze, ekonomia i finanse, nauki społeczno-polityczne. Reprezentowane są również w mniejszym stopniu nauki techniczne, informatyka, matematyka, biochemia, architektura.

więcej
Cambridge

Spisy treści czasopism naukowych wydawnictwa Cambridge University Press. Zamień opcję Browse Journals na Subscribed Journals.

więcej
DOAJ - Directory of Open Acess Journals

Bezpłatny serwis udostępniający pełnotekstowe czasopisma elektroniczne z wielu dziedzin nauki.

więcej
E-Zeit Regensburg

Udostępnia bezpłatnie pełne teksty, spisy treści, streszczenia artykułów z ok. 2 tys. czasopism naukowych indeksowanych przez Science Citation Index i uwzględnianych w "liście filadelfijskiej", z różnych dziedzin udostępniane w ramach projektu "Elektronische Zeitschriftenbibliothek". W projekcie tym, realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu, bierze udział blisko 100 bibliotek niemieckich.

Uwaga: Do pełnych tekstów artykułów z czasopism oznaczonych zielonym kółkiem dostęp jest bezpłatny.

więcej
EMERALD

Spisy treści czasopism z zakresu zarządzania, inżynierii materiałowej, techniki, nauk stosowanych i bibliotekarstwa.

więcej
Ingenta

Serwis pozwalający na wyszukiwanie w ponad 5000 tytułów czasopism z wielu dziedzin nauki, publikowanych przez 170 wydawców. Dostęp do spisów treści czasopism, uzupełniony abstraktami.

więcej
Institute of Physics

Udostępnia bezpłatnie pełne teksty artykułów wybranych przez wydawcę. Po zarejestrowaniu się udostępnia także pełne teksty z 29 tytułów czasopism.

więcej
Kluwer

Spisy treści ok. 400 tytułów czasopism naukowych (od 1995 r.) wydawnictw Kluwer Academic Publishers, Chapman & Hall oraz Plenum Publishers z następujących dziedzin:

  • nauki techniczne
  • nauki biologiczne, medyczne i ochrona środowiska
  • zarządzanie i ekonomia
  • nauki społeczne i prawo
więcej
New Journal of Physics

Spisy treści, streszczenia i pełne teksty artykułów ze wszystkich dziedzin fizyki.

więcej
OJPS - American Institute of Physics

Spisy treści i streszczenia artykułów z ok. 80 czasopism z dziedziny fizyki wydawnictwa AIP. Wydawca zapewnia też dostęp do wielu numerów archiwalnych. Wśród tytułów m.innymi: Japanese Journal of Applied Physics.

więcej
PhysicsWeb

Spisy treści i streszczenia artykułów z dziedziny fizyki.

więcej
RSC Publishing

Spisy treści czasopism z dziedziny chemii.

więcej
SHERPA/ROMEO

Serwis Sherpa RoMEO umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach.

więcej
Taylor&Francis

Pakiet czasopism Taylor&Francis to 1090 tytułów z obszaru STM (Science, Technology and Medicine) oraz SSH (Social Sciences and Humanities). 322 tytuły indeksowane są w ISI's Science Citation Index a 134 w ISI's Social Science Citation Index.

więcej
Wiley

Wyszukiwanie i przeglądanie spisów treści i streszczeń ok. 300 czasopism wydawnictwa John Wiley and Sons. Reprezentowane dziedziny to: nauki techniczne, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, finanse i zarządzanie.

więcej