Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

NOTORIA

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z bazy danych Notoria.

Baza zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - raportujących zgodnie zarówno  z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Baza oferuje dostęp m.in. do:

  • ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  • kalendarium wydarzeń.

Dodatkowo baza daje możliwości wglądu w archiwalne dane finansowe firm niepublicznych (dane opracowane na podstawie Monitora Polskiego B i Monitora Spółdzielczego B) oraz pozwala na śledzenie powiązań i zależności pomiędzy podmiotami gospodarczymi i fizycznymi.

 

Biblioteka Główna zaprasza  rownież do korzystania z bazy danych Notoria On Line "Pakiet Student" - zawierającej informacje dotyczące spółek notowanych na GPW i NC.

Baza zawierająca dane za 2013 r. dostępna jest na płytach CD w Czytelni Czasopism.