Menu odnośników dodatkowych

 

NOTORIA

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z bazy danych Notoria On Line "Pakiet Student" - zawierającej informacje dotyczące spółek notowanych na GPW i NC.

Baza zawierająca dane za 2013 r. dostępna jest na płytach CD w Czytelni Czasopism.