Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz 181 czasopism archiwalnych - katalog 2019. 1778  czasopism pochodzi z 16 podkolekcji tematycznych stanowiących część Freedom Collection. Z pozostałych 6 kolekcji tematycznych pozostawionych zostało 18 czasopism o najwyższym indeksie Cite Score. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell oraz 4 czasopisma z grupy lancet. Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do lecencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 5000, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona.

Zawartość:

Zasięg chronologiczny: od 1995.

Publikacje pełnotekstowe w formacie pdf.

Sposób wyszukiwania:

Wyszukiwanie:

  • proste (według dowolnych słów kluczowych) lub zaawansowane we wszystkich lub wybranych polach (np. autor, tytuł, abstract)
  • według tytułów