Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

O katalogach

Katalog Komputerowy

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej udostępnia swoje zbiory komputerowo w systemie APIS-ZB.

Katalog komputerowy książek

wykazuje w całości księgozbiór skryptów i podręczników dla studentów i pracowników Politechniki Częstochowskiej oraz księgozbiór druków zwartych, które wpłynęły do Biblioteki od roku 1987.

Komputerowy system APIS-ZB umożliwia szybkie wyszukiwanie książki oraz jej rezerwację bez konieczności wypisywania rewersu.

Wyszukiwanie możliwe jest poprzez INDEKSY: autorski, tytułów, słów kluczowych, UKD, serii wydawniczych, nazw konferencji, itd.

Tryb wyszukiwania poprzez PYTANIE odbywa się wg warunków określonych przez czytelnika. Stopień złożoności pytania może być dowolnie wysoki z zastosowaniem operatorów logicznych (alternatywy, koniunkcji, wyłączenia), opcji fleksji (różnych końcówek nazw), czy opcji maski (wyboru nazw zawierających ciąg określonych znaków). Proces formułowania pytania ułatwiony jest poprzez możliwość podglądu i wyboru haseł z indeksów. Wypożyczanie książek następuje poprzez funkcję REZERWACJA.

Katalog dostępny również w internecie.

Aktualność danych (ilość opisów książek, stan egzemplarzy w Magazynie) uzależniona jest od częstości przeprowadzanych aktualizacji - stan egzemplarzy prezentowany w opisach rekordów datowany jest na czas ostatniej aktualizacji.

System umożliwia przeszukiwanie bazy danych w dwojaki sposób:

  • poprzez "KATALOG ALFABETYCZNY" oraz przeglądanie tytułów od hasła
  • z wykorzystaniem formularza, w którym podajemy dane dotyczące poszukiwanej książki (autor, tytuł, słowo kluczowe itp...)
Katalog komputerowy czasopism

zawiera opisy czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bibliotece Głównej i Bibliotekach Wydziałowych. Dostępny również w internecie.

zob. też Katalogi Kartkowe - Katalog Czasopism i Wydawnictw Ciągłych.

Katalogi Kartkowe

Zbiory Biblioteki Głównej złożone z wydzielonych księgozbiorów wykazane są w katalogach kartkowych do 2003 roku.

Katalog alfabetyczny druków zwartych

wykazuje w porządku alfabetycznym książki, które znajdują się w Bibliotece Głównej oraz Bibliotekach Wydziałowych: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej i Wydziału Zarządzania.

Katalog systematyczny druków zwartych

według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej umożliwia wyszukiwanie literatury na określony temat. Obejmuje księgozbiory zgromadzone w Bibliotece Głównej oraz Bibliotekach Wydziałowych.

Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych

wykazuje w układzie alfabetycznym czasopisma polskie i zagraniczne znajdujące się w Bibliotece Głównej i Bibliotekach Wydziałowych.

Katalog literatury firmowej

wykazuje wydawnictwa firm i producentów, które zawierają informacje techniczno-handlowe o ich wyrobach oraz aprobaty techniczne i instrukcje budowlane w układzie:

  • alfabetycznym wg firm
  • alfabetycznym wg tytułów wydawnictw
  • alfabetycznym wg haseł przedmiotowych
Katalog prac doktorskich

wykazuje zbiór rozpraw doktorskich pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej.