Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do pełnych tekstów, spisów treści i streszczeń artykułów z kilku tysięcy czasopism, w ramach baz danych w serwisie EIFL Direct – EBSCO.

Zawartość:

Bazy pełnotekstowe:

 • Academic Search Premier - humanistyka i nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, informatyka
 • Business Source Complete - biznes i ekonomia
 • Regional Bussines News - zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze
 • Health Source: Nursing/Academic Edition - czasopisma medyczne
 • Health Source-Consumer Edition - ochrona zdrowia, medycyna ogólna, medycyna sportowa
 • Clinical Pharmacology - monografie na temat leków stosowanych w USA
 • MasterFILE Premier - biznes, ochrona zdrowia, zagadnienia ogólne
 • Newspaper Source - teksty 285 gazet w języku angielskim oraz agencji prasowych oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez wybrane amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne

Bazy bibliograficzne:

 • Agricola - nauki rolnicze, ochrona środowiska
 • MEDLINE - nauki medyczne i biomedyczne, ochrona zdrowia
 • ERIC - edukacja i wychowanie
 • Library, Information Science & Technology Abstract - bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją

Zasięg chronologiczny: bieżący (na niektóre tytuły czasopism nałożono kilkumiesięczne embargo) i retrospektywny.

Publikacje pełnotekstowe w formacie pdf i html.

Sposób wyszukiwania:

Wyszukiwanie:

 • proste, zaawansowane i eksperckie
 • według tytułów

Aby przeszukiwać bazy EBSCO należy po wejściu na stronę startową wybrać bazy i kliknąć link "Continue".