Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Seminarium Bibliotek Uczelni Technicznych PolBit

W Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej w dniach 25-26.10.2011 odbyło się Seminarium „Open Access kluczem do przejrzystości w nauce”.
Celem Seminarium było przybliżenie zasad oraz korzyści wynikających z jak najszerszego udostępniania rezultatów badań naukowych w ramach polityki Open Access. Omówiono problemy prawne i organizacyjne związane z jej wprowadzeniem. Podczas seminarium podjęto również próbę podsumowania wniosków z konferencji poświęconych tematyce wolnego dostępu oraz podjęta została dyskusja dotycząca zasad funkcjonowania i zmian w bibliotekach w związku z rozwojem ideii Open Access.
Prezentacje udostępnione są na stronie: