Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

SCIENCE

Czasopismo elektroniczne SCIENCE jest udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Science jest dostępne z serwera American Association for the Advancement of Science. Dostępna jest także prezentacja instruktażowa o serwerze Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku, a dodatkowo oferowany jest dostęp do pełnych tekstów artykułów cytowanych w Science a opublikowanych w innych czasopismach naukowych znajdujących się na tym samym serwerze (ok. 760 czasopism).