Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

ResearcherID/Publons

Firma Clarivate Analytics  z dniem 15 kwietnia 2019 przeniosła wszystkie identyfikatory ResearcherID na platformę Publons.

Publons jest nowym środowiskiem w którym naukowcy mogą korzystać z ulepszonego ResearcherID Web of Science.

Dotychczasowe numery indentyfikatorów ResearcherID pozostają bez zmian, a wszelkie łącza prowadzące do profilu ResearcherID automatycznie przekierowują do odpowiedniej strony na platformie Publons.

Dane do logowania w Publons są takie same jak w przypadku ResearcherID. Publikacje do profilu można dodawać z poziomu Dashboard po wybraniu zakładki Publications, a nastepnie Import publications, poprzez:

  • bezpośredni import publikacji z ORCID
  • wyszukiwanie publikacji za pomocą identyfikatora DOI lub tytułu publikacji
  • import pliku w formacie RIS BibTech lub CSV

Zakładanie profilu (rejestracja) w Publons dla osób, które dotychczas nie posiadały profilu ResearcherID.