Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

E-mail: oin@bg.pcz.pl
tel. 34 361-38-23 lub 34 32-50-958

czynna:
poniedziałek  w godz.: od 800 do 1500
wtorek - piątek w godz.: od 830 do 1900
sobota w godz.: od 800 do 1500

 

Wypożyczanie Międzybiblioteczne

 

 1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:
  • pracownicy Politechniki Częstochowskiej
  • studenci PCz piszący prace dyplomowe i magisterskie (wymagana zgoda promotora).
 2. Sprowadzamy: książki w oryginale, artykuły z czasopism oraz literaturę firmową - w formie odbitek kserograficznych, których koszty pokrywa zamawiający podając źródło płatności (Badania Statutowe, Badania Własne lub inne fundusze).
 3. Realizujemy wypożyczenia z zagranicy. Zamawiający reguluje równowartość rachunku za wypożyczoną publikację lub przysłane kserokopie ze wskazanego źródła płatności.
 4. Wypożyczamy bibliotekom krajowym i zagranicznym materiały biblioteczne ze zbiorów własnych i Bibliotek Wydziałowych.

Składanie zamówień

Zamówienia można składać osobiście w Oddziale Informacji Naukowej pok. 310 lub przesłać na adres: oin@bg.pcz.pl po wypełnieniu załączonego formularza (25.5 KB).

Zamówienie na sprowadzenie publikacji powinno zawierać:

 • książka: nazwisko i imię autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania
 • czasopismo: nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, vol., nr, strony artykułu
 • materiały konferencyjne: nazwisko i imię autora referatu, tytuł konferencji, miejsce i rok odbycia konferencji, ewentualnie jej organizatora

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia międzybibliotecznego jest podanie źródła płatności. Przed złożeniem zamówienia należy upewnić się, czy poszukiwana publikacja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej lub bazach czasopism elektronicznych.

Można również skorzystać z baz danych zawartych w Centralnych Katalogach Biblioteki Narodowej.