• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

mathscinet

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do retrospektywnej bazy MahtSciNet. zawierającej odniesienia do ponad 500 czasopism, w sumie stanowiąc kolekcję ponad 2,8 milionów produktów i ponad 1,6 miliona bezpośrednich linków do oryginalnych artykułów. Jej zawartość poszerza się o średnio 80 000 przeglądów rocznie. Rekordy bibliograficzne sklasyfikowane są zgodnie z Mathematics Subject Classification. Zawiera przeglądy, streszczenia, cytowania i informacje bibliograficzne z zakresu matematyki i jej zastosowań. Więcej informacji na temat bazy zamieszczonych jest pod adresem

Baza MathSciNet tworzona jest przez American Mathematical Society. Kontynuuje tradycję założonego w 1940 r. czasopisma Mathematical Reviews. Zawiera dane bibliograficzne sięgające początku 1800 r.

Serwis dostępny jest z komputerów Uczelni