Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Zasady korzystania

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zachęca do korzystania z czasopism elektronicznych poprzez uczelnianą sieć komputerową.

Osoby korzystające z czasopism elektronicznych zobowiązane są do przestrzegania warunków użytkowania:

  • serwisy są dostępne wyłącznie dla pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej oraz innych użytkowników Biblioteki Głównej, uprawnionych do korzystania na miejscu ze zbiorów bibliotecznych
  • z serwisów można korzystać w całej uczelnianej sieci komputerowej

Zgodnie z licencją użytkownikom zezwala się na:

  • przeszukiwanie i przeglądanie czasopism objętych licencją
  • drukowanie i kopiowanie wyszukanych artykułów lub fragmentów tekstów, wyłącznie do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych

Ograniczenia w użytkowaniu:

  • nie zezwala się na kopiowanie całych numerów czasopism
  • materiały nie mogą być w sposób bezpośredni lub pośredni wykorzystywane do: systematycznego kopiowania, odsprzedaży lub wtórnego licencjonowania, a także do odpłatnych lub nieodpłatnych usług oraz systematycznego dostarczania lub redystrybucji osobom nie będącym uprawnionymi użytkownikami

Czasopisma w wersji on-line i ich zawartość, łącznie z abstraktami, są chronione prawem autorskim.