Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

SPRINGER

Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Zasoby elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer w ICM  oraz na serwerze SpringerLink należącym do Wydawcy oraz w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Licencja krajowa obejmuje ok. 1.960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi, patrz katalog czasopism na rok 2013 (katalog na rok 2014 zostanie zaktualizowany we wrześniu 2013 r.). Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja krajowa Springer nie obejmuje 23 czasopism farmakologicznych ADIS (patrz arkusz "Kolekcja ADIS" dołączony do katalogu 2013), co nie zmieni się w roku 2014.

W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. Archiwa serii i książki są dostępne na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. ICM stara się także o uzyskanie finansowania na krajowy zakup e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50.000 tytułów anglojęzycznych). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 książki te dostępne są na zasadzie testu na serwerze wydawcy dla wszystkich użytkowników licencji krajowej. Dalszy dostęp będzie zależał od ewentulanej decyzji MNiSW o zakupie.

Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej).

W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych -  Program publikowania otwartego Springer.