• Edukacja
 • Rozwój
 • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Projekt "BIBLIONCZEST"

Modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
Projekt nr 701200-375
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Umowa nr Z/2.24/I/1.3.1/146/04/U/375/08
logo-pcz.gif   flaga-ue.pnglogo-zporr.png
Szczegóły projektu: biblionczest.doc (3.01 MB)

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10.11-12.11.2018 r. Biblioteka Główna i Biblioteki Wydziałowe będą nieczynne.

Zapraszamy ponownie od 13.11.2018 r. w godzinach 9.00-20.00.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna zaprasza na internetowe szkolenia Web of Science oferowane przez Clarivate Analytics. Bezpłatne szkolenia on-line prowadzone będą w języku polskim na platformie WebEx. Szkolenia odbywać się będą w dniach 13 -29 listopad 2018. Każda sesja szkoleniowa wymaga indywidualnej rejestracji uczestnika.

Program szkoleń:

 • InCites Benchmark&Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
 • Wtorek, 13 listopada 2018, godz. 9:00 rejestracja
 • Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza
 • Wtorek, 13 listopada 2018, godz. 15:00 rejestracja
 • Poniedziałek, 19 listopada 2018, godz .12:00 rejestracja

 • Poniedziałek, 26 listopada 2018, godz. 11:00 rejestracja
 • InCites Benchmark&Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
 • Czwartek, 15 listopada 2018, godz. 9:00 - rejestracja

 • Jak ocenić dorobek naukowy instytucji i autorów przy pomocy InCites
 • Poniedziałek, 19 listopada 2018, godz. 10:00 - rejestracja

 • Analiza SWOT instytucji. Jak określić silne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bibliometrycznym
 • Środa, 21 listopada 2018, godz. 10:00- rejestracja

 • Gdzie publikujemy? Analiza wyboru źródeł publikacji
 • Czwartek, 29 listopada 2018, godz. 11:00 - rejestracja

  OGŁOSZENIE

  Biblioteka Politechniki Częstochowskiej informuje, że licencja krajowa Springer została w 2018 roku rozszerzona i pozwala obecnie na dostęp do m.in. 112 000 e-książek anglojęzycznych na platformie SpringerLink.

  Na stronie internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki została uruchomiona przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

  Ponadto uruchomione zostały roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych: InCites (na platformie Web of Science) oraz SciVal (dodatek do bazy Scopus). Aby z nich skorzystać, należy założyć indywidualne konto w bazie WoS lub Scopus i zalogować się. Narzędzia InCites oraz SciVal pozwalają analizować i porównywać osiągnięcia instytucji naukowych z całego świata, śledzić trendy w świecie nauki, dają też możliwość wyszukiwania potencjalnych współpracowników w poszczególnych dyscyplinach badawczych.

   

  Springer Open Choice/Open Access w Polsce w 2018 r.

  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej informuje, że narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access został przedłużony na rok 2018. Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w wybranych czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (Open Access).
  Z programu mogą korzystać autorzy korespondencyjni, czyli zarazem osoby kontaktujące się z wydawnictwem, posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej zarejestrowanej do licencji krajowej Springer, nie jest istotna afiliacja innych autorów ani ich kolejność.  

  UWAGA! Umowa została przedłużona na rok 2018 z zastrzeżeniem, że MNiSW planuje przyznać środki na licencje krajowe 2018 w terminie do 30 marca 2018, a gdyby środki te były niewystarczające na pokrycie kosztów na okres do końca roku 2018, umowa może zostać zakończona wcześniej. Do końca marca autorzy mogą zgłaszać artykuły w ramach programu na dotychczasowych zasadach.

  Szczegółowe informacje o programie na stronach ICM.

  Strona informacyjna wydawnictwa Springer dla autorów polskich

  OGŁOSZENIE

  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania z nowej pełnotekstowej bazy czasopism elektronicznych Emerald.

  Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych, z których wiele indeksowanych jest w bazach Thomson Reuters i Scopus.

  Baza stanowi najlepsze źródło najnowszych, informacji z zakresu zarządzania i marketingu, finansów, ekonomii, zagadnień prawnych, biznesu międzynarodowego, turystyki, zarządzania jakością, edukacją, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą.

  Baza Emerald umożliwia publikowanie w czasopismach Open Access, wpisując się tym samym w ideę otwartości w nauce.

  OGŁOSZENIE

  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania od dnia 02.10.2017 r.

  z księgozbioru dawnego Wydziału Metalurgicznego (WM) dostępnego w Bibliotece Głównej PCz w pok. nr 315 (II piętro).

  OGŁOSZENIE

  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej informuje, że na platformie IBUK Libra została wdrożona nowa wyszukiwarka wewnątrztekstowa. Wyszukiwarka dostępna na stronie http://libra.ibuk.pl/ nie przegląda już tylko metadanych: opisu książki, tytułu, słów kluczowych, ale przeszukuje  również całe TREŚCI publikacji.

  Wyszukiwarka jest przydatna dla czytelników, którzy szukają materiałów do pracy dyplomowej, w szczególności gdy temat jest marginalny i trudno znaleźć publikacje poświęcone danej tematyce. W połączeniu z filtrami fasetowymi (możliwością zawężania wyników wyszukiwania do kategorii, roku, wydawnictwa itp.), daje to ogromne możliwości.
  Po wpisaniu w wyszukiwarkę szukanego słowa:
  1. w wynikach wyszukiwania na pierwszym miejscu pojawią nam się publikacje, w których dane słowo znajduje się w tytule według poniższego klucza (oznaczone kropkami w kolorze czerwonym):
  a) szukane słowo (nieodmienione) znajduje się w tytule jednowyrazowym
  b) szukane słowo (nieodmienione)  znajduje się w tytule wielowyrazowym
  c) szukane słowo w formie odmienionej znajduje się w tytule jednowyrazowym
  d) szukane słowo w formie odmienionej znajduje się w tytule wielowyrazowym
  2. w dalszej kolejności pojawią się publikacje, w których szukane słowo nie znajduje się w tytule, ale występuje w treści publikacji (oznaczone kropkami w kolorze niebieskim).
  Liczba kropek oznacza, jak często dane słowo występuje w treści danej publikacji.

  Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości wyszukiwawczych na platformie IBUK Libra.

  OGŁOSZENIE

  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej uprzejmie informuje, że Urząd Patentowy  RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie  konkursach:

  1. XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

  2. V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej,

  3. V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

  4. XV edycji konkursu na plakat 2017

  Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

  Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

  Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

  http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

  OGŁOSZENIE

   Oświadczenie dla autorów rozdziałów w monografiach, podręcznikach i skryptach wydanych w latach 2013-2016.

  Wypełnione oświadczenia prosimy dostarczać w wersji papierowej do Biblioteki Głównej (p. 418) III piętro lub w wersji elektronicznej na  następujące adresy: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

  biblio@bg.pcz.pl

  mjakubowski@bg.pcz.pl

  p.ziemkowski@bg.pcz.pl

  mari@bg.pcz.pl

  oin@bg.pcz.pl

  Strony