Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Nowości w serwisie IBUK Libra

Uprzejmie informujemy, że w serwisie IBUK Libra do zbioru książek dostępnych dla czytelników Politechniki Częstochowskiej dodano nowe pozycje:

 • Las formas verbales con vector de posterioridad  Witold Sobczak. ISBN 978-83-8142-921-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Almanach antropoligiczny.Communiare. Tom 8 ISBN 978-83-235-5 Uniwersytet Warszawski 2021
 • Rynek nieruchomości mieszkaniowych - współczesne aspekty przestrzenne , prawne i finansowe Antczak-Stępniak Agata, Godzicka-Kowalczyk Małgorzata, Sobczak Michał ISBN 978-83-8220-424-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021
 • Jednostka wobec globalnego wymiaru stosunków międzynarodowych ISBN 978-83-8220-376-9
 • Społeczność w życiu gospodarczym w XXI wieku Pysz Piotr Jurczuk Anna, Guzek Marian ISBN 978-83-66723-15-3 Uczelnia Łazarskiego 2021
 • Kraje Unii Europeskiej w globalnych łańcuchach wartości Doryń Wirginia, Dorota Wawrzyniak ISBN 978-83-8220-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021
 • Nauka etyczna Lukrecjusza Grzelak-Krzymianowska Adriana ISBN 978-83-8220-432-2
 • Ciało w estetyce nieświadomości Dobrowolski Robert ISBN 978-83-64354-48-9 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2020
 • Gleby orne makro- i mezoregionów geograficznych fizycznogeograficznych Polski Tołoczko Wojciech ISBN 978-83-8142-472-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne Dworak Edyta, Grzelak Maria Magdalena ISBN 978-83-8220-392-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Klimatyczne ABC ISBN 978-83-235-4730-3 Uniwersytet Warszawski 2021
 • Zarzadzanie ryzykiem finansowym ISBN 978-83-8211-048-7 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021
 • Fach- und Gemeinsprache in deren Wechselbeziehungen und diffusem Spannungsfeld Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka. ISBN 978 - 83-8220-271-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Przedsiębiorstwo w kontekście niepewności. Aspekty poznawcze i emocjonalne Bratnicki Mariusz ISBN 978-83-65621-92-4 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2020
 • Biologically active compounds plant origin in medicine  Chwil Mirosława,  Skoczylas Michał M. ISBN 978-83-7259-332-0, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2020
 • Badanie rynków zagranicznych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,  Kłysik-Uryszek Agnieszka, Kuna-Marszałek Anetta, Wieloch Justyna. ISBN 978-83-8220-234-2  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Asia's global expansion: business and financial aspects, ISBN 978-83-8142-990-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Analiza, racjonalność, filozofia religii, ISBN 978-83-8220-035-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego  2020
 • Badanie podłoża molekularnego rozwoju nowotworów jamy ustnej na podstawie analizy ekspresji wybranych genów, Bielecka-Kowalska Anna. ISBN 978-83-8142-992-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych  Kucharska-Stasiak Ewa, Kusideł Ewa, Zarzeczna Magdalena... ISBN 978-83-8142-936-8  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Sprawiedliwość jako wartość w przywództwie  Czajkowska Maria. ISBN 978-83-8142-835-4
 • Ekonomia XXI Wieku 2(22) Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w  człowieczeństwie  Olbrycht Katarzyna. ISBN 978-83-226-3741-8 Uniwersytet Śląski 2020
 • Financial Sciences 24/425/1, 25/2-3 Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019- 2020
 • Finanse szpitali w Polsce,  Karczewski Bartłomiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Informatyka Ekonomiczna 2(52), 3(53),  3(57), 4(54). Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019-2020
 • Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2019 4(24). Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019
 • Nieuczciwość akademicka studentów. Psychologiczne wyznaczniki przewidywanie oraz przeciwdziałanie, Baran Lidia, ISBN 978-83-226-3873-6, Uniwersytet Śląski  2020
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/8. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019
 • Prawne problemy górnictwa i ochrony. Uniwersytet Śląski 2018
 • 50 lat Wydziału Biologii Uniwersystetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski 2019.
 • Agresja - zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa. Siemieniecki Bronisław, Wiśniewska-Nogaj Lidia, Kwiatkowska Wioletta. Wydawnicwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020
 • Almanach Świętokrzyski. Tom III, Świętokrzyski obszar. Nowak Alojzy Z., Nowak Stanisław, Jagodziński Jerzy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
 • Argumenty i modyfikatory w gramatyce i w słowniku. Adam Przepiórkowski, Uniwersytet Warszawski 2017.
 • Cyberagresja - zjawisko skutki, zapobieganie. Siemieniecka Dorota, Skibińska Małgorzata, Majewska Kamila. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020.
 • Czarna Ćma Liebich Steve. Wydawnictwio Internetowe 2020.
 • Documents talk:Nato-Russia relations after the Cold War  Kupiecki Robert,  Menkiszak Marek, ISBN  978-83-66091-61-0 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2020
 • Ekspert Budowlany 5/2020,  6/2020 Wydawnictwo MEDIUM 2020
 • Idea Wolności. Teoria i Praktyka. Uniwersytet Śląski 2019
 • Innowacje i Konserwatyzm 2.0. Polskie Uczelnie w procesie ..., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaj Kopernika 2020.
 • Innowacyjność - polski problem rozwojowy. Jędrzejczak Grzegorz, Sterniczuk Henryk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
 • Instrumenty prawne Wspólnej Polityki Rolnej wpływające na..., Walczak-Niewiadomska Agata, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Journal of Life and Medical Sciences. Gortat Mateusz, Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych, 2019, 2020
 • Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka.  Kalisz Anna , Nowak-Sadło Agnieszka. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2020
 • Notes on noncommutative LP and Orlicz spaces. Goldstein Stanisław, Labuschange Louis. ISBN 978-83-8220-386-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Konińskie Studia Językowe  tom 8 Nr 1, 4 2020  Wydawnictwo Panstwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu
 • Legal conditions limiting the possibility of acquiring. Skuza Sebastian. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • New Structural Policy in an Open Market Economy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Nowa Polityka Strukturalna w warunkach otwartej gospodarki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Ochrona zdrowia i gospodarka. Pacjenci, świadczeniodawcy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje. Krzepiłko Anna, Kordowska-Wiater Monika, Sosnowska Bożena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Organizacyjne i marketingowe aspekty internacjonalizacji przedsiębiorstw Dorożyńska Agnieszka, Kłysik-Uryszek Agnieszka, Kuna-Marszałek Anetta ISBN 978-83-8220-252-6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe na rynku produktów. Bryła Paweł. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Pisać - rozmowy o książkach. Praca zbiorowa. Biblioteka Słów 2020
 • Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności. Kasztelan Armand, Nowak Anna, Bujanowicz- Haraś Barbara. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Prace. Filologiczne. Literaturoznawstwo (10) Uniwersytet Warszawski, 2020
 • Prace Instytutu Elektrotechniki. Praca zbiorowa. Instytut Elektrotechniki 2020
 • Przegląd Europejski 2020/1, 2020/2. Uniwersytet Warszawski 2020
 • Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów. Babicz Marek, Możejko Michał. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach...Babicz Marek, Możejko Michał. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2020
 • Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Bieńkowska Jolanta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.
 • Quand regarder fait lire. Uniwersytet Warszawski 2019.
 • Rewolucja cyfrowa. Wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Rynek Kapitałowy oszczędności i inwestycje. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Rynek kapitałowy szanse i bariery. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 • Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej 2018/11. Uniwersytet Warszawski 2018.
 • Studia Iuridica nr 72, 73, 74, 75, 82, 83, 85 Uniwersytet Warszawski 2017-2019
 • Słowiański krąg. Słowo - myśl - obraz. Uniwersytet Śląski
 • The humanitarian Principle of Punishment and the Protection. Carta Maria. Vizja Press, 2020
 • The transatlantic Trade and investment. Partnership. The 21st. Bieńkowski Wojciech, Prokopowicz Adam K. Dąbrowska Anna. Uczelnia Łazarskiego 2015
 • The role of Regions in EU-China Relations ISBN 978--3-8142-516-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Uwarunkowania zadłużenia szpitali w Polsce. Miszczyńska Katarzyna, Antczak Elżbieta. Wydawnictwo Uniwersystetu Łódzkiego 2020
 • Wartość kapitału ludzkiego w organizacji w kontekście....Kot-Radojewska Magdalena. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2017.
 • Wielogłos myśli o wychowaniu. Uniwersytet Warszawski 2020.
 • Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej, 2015, 2016, 2017, 2016, 2018, 2019, Małopolska Szkoła Ekonomiczna
 • Współczesne badania nad stanem leczniczym środowiska. Chwil Mirosława, Skoczylas Michał. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019.
 • Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej. Uniwersytet Śląski 2018.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego. Babicz Marek, Kropiwiec-Domańska  Kinga. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2019.
 • Właściwości wybranych tworzyw drewnopochodnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 • Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Michalska Amanda, Michalski Damian. Vizja Press 2020.
 • Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki. ISBN 978-83-8220-336-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczej. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2016.
 • Convergence processes in the houising markets. Kucharska-Stasiak Ewa, Kusideł Ewa, Załęczna Magdalena. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Efektywność biokonwersji odpadów organicznych na biogaz w procesach fermentacji z wykorzystaniem owadów Hermetia illucens. Czekała Wojciech. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 • Loan and Guarantee Founds Waniak-Michalak Halina, Michalak Jan,  Turała Maciej. ISBN 978-83-8220-164-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64/4, 64/5 64/6, 64/7. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Toponimia powiatu tureckiego Zając Ewelina. ISBN 978-83-8220-089-8,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Wpływ technologii minimalnego przetwarzania na jakość sensoryczną i mikrobiologiczną oraz zwartość związków biologicznie aktywnych w jarmużu. Biegańska-Marecik Róża. ISBN 978-83-7160-923-7, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2019.
 • Za drzwiami oddziału Byczkowska-Owczarek  Dominika, Kubczak Anna, Pawłowska Beata. ISBN 978-83-8220-144-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Administrative Proceedings in the Habsburg succession Countries. ISBN 978-83-8220-066-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej. ISBN 978-83-8220-072-0, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Linguistica hispanica teorica y aplicada. ISBN 078-83-8220-202-1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Mongolia w pułapce obfitości zasobów naturalnych.  Burchard-Dziubińska Małgorzata, Myagmarjav Tsolmontuya. ISBN 978-83-8220-093-5. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Nowoczene trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. ISBN 978-83-8220-313-4. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020
 • Organizacje w obliczu wyzwań społeczno-technologicznych. Wybrane problemy praktyk HR. ISBN 978-83-7695-817-0. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych. ISBN 978-83-7695-816-3. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 64/8. Impact of legislative changes on agricultural property trading. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Problemy finansów w obliczu przemian rozwojowych i niepewności. ISBN 978-83-7695-815-6. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Wybrane aspekty współpracy organizacyjnej. ISBN 978-83-7695-825-5. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Wybrane problemy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji. ISBN 978-83-7695-814-9. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 4.0 - wyzwania organizacyjnei kompetencyjne w perspektywie menedżerskiej. ISBN 978-83-7695-818-7. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. ISBN 978-83-7695-819-4. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
 • Benefit 2013-2014,  ISSN 2084-7491, Wydawnictwo e-bokowo
 • Kwartalnik Pedagogiczny 2014-2017, Uniwersytet Warszawski, 2014-2017
 • Przegląd  Humanistyczny 2014-1016, Uniwersytet Warszawski 2014-2016
 • Studia Socjologiczno-Polityczne 2014-2017, Uniwersytet Warszawski 2014-2017
 • 16 typów osobowości w pigułce ISBN 978-83-63837-56-3, Logos Media 2014

Zapraszamy do korzystania.