Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) - to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, zapisanych w formie HTTP URL (np. https://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

Poza krótkim opisem naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, indentyfikatory w innych systemach), obejmuje wykaz publikacji, projektów i grantów. Z ORCID-em można połączyć własne profile założone w bazach: Scopus (Author ID) oraz Web of Science (ResearcherID), aby umożliwić automatyczną wymianę danych tworząc spójną całość.

ORCID jest organizacją non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.

Publikacje do portalu ORCID można dodawać automatycznie za pomocą funkcji Search&LINK między innymi z takich baz jak Scopus czy CrossRef lub z serwisu ResearcherID Clarivate Analitycs.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce identyfikator ORCID będzie niezbędny do przeprowadzenia nowej ewaluacji Uczelni.