Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Wypożyczenia

Wypożyczalnia

Al. Armii Krajowej 36
tel. 034-3250-956


Czynna:
poniedziałek: 800 - 1500

wtorek-piątek: 830 -1900
sobota: 800 - 1500

 

 1. Wypożyczalnia realizuje zamówienia na książki z księgozbioru skryptów i podręczników oznaczonego symbolem P i księgozbioru podstawowego oznaczonego symbolem Z.
 2. Wydawnictwa oznaczone symbolem WE, WM, WZ - dostępne są wyłącznie w Bibliotekach Wydziałowych.
 3. Nie wypożycza się poza obręb Biblioteki:
  • publikacji z księgozbiorów czytelnianych
  • czasopism i wydawnictw ciągłych
  • zbiorów specjalnych: opisów patentowych, norm, literatury firmowej
  • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych i bibliograficznych
  • prac doktorskich i innych materiałów opublikowanych na prawach rękopisu
  • publikacji sprowadzanych z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 4. Czytelnicy zapisani do Biblioteki mogą jednorazowo wypożyczać:
  • pracownicy naukowi PCz - 15 książek na 1 rok
  • pozostali pracownicy PCz - 8 książek na 2 miesiące
  • studenci PCz - 10 książek na 2 miesiące
  • doktoranci PCz - 5 książek na 1 semestr
  • czytelnicy spoza Uczelni - 2 książki na 1 miesiąc (wyłącznie z księgozbioru podstawowego oznaczonego symbolem Z)
 5. Książki z katalogu P (skryptów i podręczników) wypożyczane są tylko studentom, pracownikom i doktorantom Politechniki Częstochowskiej.
 6. Warunkiem wypożyczenia publikacji jest złożenie zamówienia:
  • poprzez system komputerowy - jeśli książka znajduje się w bazie
  • na tradycyjnych rewersach - jeśli poszukiwana pozycja znajduje się tylko w katalogu kartkowym
 7. Książki należy odebrać najpóźniej w terminie:
  • 3 dni od daty zamówienia - rewersy studentów studiów dziennych, pracowników, czytelników spoza Uczelni
  • 16 dni od daty zamówienia - rewersy studentów studiów zaocznych
 8. Czas oczekiwania na realizację złożonych zamówień jest uzależniony od ich ilości i wynosi od 30 min. do 2 godz.
 9. Prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych wydawnictw można uzyskać tylko wówczas, gdy nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. W tym celu czytelnik winien zgłosić się z książkami do Wypożyczalni, przed upływem regulaminowego terminu zwrotu.
 10. W wypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego wydawnictwa, czytelnik zobowiązany jest:
  • odkupić identyczną książkę (to samo lub nowsze wydanie)
  • odkupić inną książkę wskazaną przez bibliotekarza
  • wpłacić do Kasy Uczelni kwotę w wysokości pięciokrotnej, aktualnej wartości książki
 11. Pracownicy Politechniki Częstochowskiej rozwiązujący umowę o pracę, doktoranci i studenci odchodzący z Uczelni, zobowiązani są do przedłożenia w Wypożyczalni karty obiegowej (studenci również indeksu ), w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.