Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

SCOPUS

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Acces), 145.000 książek, 526 serii książkowych, ok. 8 mln sprawozdań konferencyjnych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Baza podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. 

Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji. Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM.

SciVal - sodatek do Scopusa

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.