Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Wykazy czasopism punktowanych i wydawnictw naukowych MNiSW

Zmiana i sprostowanie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism punktowanych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Załączniki:

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załączniki:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane  monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane publikacje naukowe

Komunikat  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Treść komunikatu.

Sprostowanie komunikatu.

Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Wykaz czasopism wg dyscyplin.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Lista czasopism punktowanych  na 2016 rok wraz z liczbą punktów opublikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się z następujących części:

Część A  - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Część B  - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2015.