• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Lista czasopism punktowanych przez MNiSzW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Lista czasopism punktowanych  na 2016 rok wraz z liczbą punktów opublikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się z następujących części:

Część A  - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Część B  - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2015.