Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Informacje

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej serdecznie zaprasza na konferencję pt.  " Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni" , która odbędzie się w dniu 18 września 2013 roku w ramach 28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych  przy ZO SBP w Katowicach.

Na konferencję zapraszamy zarówno bibliotekarzy, jak i pracowników naukowych zainteresowanych podaną tematyką. Planowane jest opublikowanie referatów konferencyjnych w formie recenzowanej monografii. Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień.

Propozycje zagadnień :

- płaszczyzny, formy i zasady współpracy biblioteki z uczelnią w zakresie parametryzacji uczelni

- bibliografie publikacji pracowników naukowych

- narzędzia bibliometryczne i ich wykorzystanie przez bibliotekarzy

- szkolenia i instruktaże w zakresie narzędzi bibliometrycznych prowadzone przez bibliotekarzy

- oraz wszelkie inne związane z tematem przewodnim konferencji.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

W programie przewidziano zwiedzanie Jasnogórskiej Biblioteki o.o. Paulinów na Jasnej Górze.