Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Ośrodek Informacji Patentowej

Informacja patentowa

Obsługę prowadzi Czytelnia Zbiorów Specjalnych.

tel. 34 3250 958

patenty@adm.pcz.czest.pl

Usługi z zakresu informacji patentowej realizowane są na podstawie następujących źródeł:

 • pełnego zbioru polskich powojennych opisów patentowych
 • pełnego zbioru opisów patentowych polskich, bułgarskich, rumuńskich itd. na CD-ROM (1993-2002)
 • oraz prenumerowanych wydawnictw:
  • Biuletyn Urzędu Patentowego RP (od roku 1973)
  • Wiadomości Urzędu Patentowego RP (od roku 1946)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (VIII Edycja od 2006 r.)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska - IX Edycja)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków (Klasyfikacja Wiedeńska - V Edycja)
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (VI Edycja)
  • Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP
  • Kwartalnik Urzędu Patentowego RP (od roku 2010)

Pełnotekstowe i bibliograficzne bazy patentowe na CD i DVD

 • ESPACE PRECES - Patents from the Region of Eastern and Central European States. Pełnotekstowa baza patentów Polski oraz Bułgarii, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji (od roku 1993).
 • ESPACE - Access Preces - baza bibliograficzna patentów (od roku 1997)
 • ESPACE Globalpat - dane bibliograficzne "rodzin patentów" publikowanych w USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, WO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), EP (Europejski Urząd Patentowy( (od roku 1971)
 • ESPACES Access EPA - bibliografia i skróty opisów europejskich zgłoszeń patentowych i międzynarodowych PCT (Patent Cooperation Traty) (od roku 1978)
 • ESPACES Accass EP-B - bibliografia i skróty europejskich opisów patentowych od roku 1980
 • ESPACES Bulletin - dane bibliograficzne dokumentów patentowych EP oraz informacja o stanie postępowania przed EPO od roku 1978.
 • GLOBALPAT - dane bibliograficzne "rodziny patentu", którego pierwsza publikacja nastąpiła w US, WO, EP, DE, FR, CH (od roku 1971).

Polecamy internetowe zasoby informacyjne związane z informacją patentową: