Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

WILEY

Czasopisma Wiley są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje wszystkie 1405 czasopism z kolekcji "Full Collection 2019" z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Instytucje objęte licencją Wiley-Blackwell mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z całej kolekcji w cenie DDP (20% ceny katalogowej). Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz arkusz "Titles out of collection" dołączony do pliku Full Collection 2019, który zawiera ponadto arkusz ze 126 tytułami OA i free.  Licencja Wiley jest koordynowana przez ICM.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 - 2015. Patrz katalog książek. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wiley’a terminem „o-book” w odróżnieniu od "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.