WILEY-BLACKWELL

Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje wszystkie 1405 czasopism z kolekcji "Full Collection 2016" z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Instytucje objęte licencją Wiley-Blackwell mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z całej kolekcji w cenie DDP (15% ceny katalogowej). Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163 czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell. Dostęp do tych czasopism wymaga jednak wykupienia indywidualnej subskrypcji. Licencja Wiley-Blackwell jest koordynowana przez ICM.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 - 2015. Patrz katalog książek. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wiley’a terminem „o-book” w odróżnieniu od "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.