• Edukacja
 • Rozwój
 • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do czasopism elektronicznych i bazy danych kolekcji Emerald Management 120 Wydawnictwa EMERALD Group Limited.

Zawartość:

W ramach umowy licencyjnej posiadamy dostęp do elektronicznych wersji 95 czasopism naukowych z zakresu:

 • księgowości
 • finansów i zagadnień prawnych
 • ekonomii i polityki socjalnej
 • zarządzania edukacją
 • zarządzania opieką zdrowotną
 • zarządzania informacją i wiedzą
 • innowacji i przedsiębiorstw
 • biznesu międzynarodowego
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzania jakością
 • zarządzania logistyką
 • zarządzania wydajnością

Alfabetyczna lista 120 dostępnych tytułów czasopism elektronicznych

Uwagi:

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci Politechniki Częstochowskiej.

Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Licencji Wydawcy!