• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Bazy danych

Nazwa bazysortuj rosnąco Rodzaj bazy Opis Pozycje pełnotekstowe
 Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych baza CD

Komputerowa baza danych na CD-ROM (grudzień 2000r. – 2004 r.)

tak
 Wirtualna Biblioteka Nauki on-line

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to realizowany przez CeON (Centrum Otwartej Nauki) program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów.

tak
 SYNABA on-line

Baza zawiera opisy niepublikowanych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce.

tak
 SYMPO on-line

Centralny Katalog Materiałów Pokonferencyjnych

nie
 Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji w Polsce on-line Dostęp do pełnych tekstów wybranych publikacji z zakresu innowacyjności. tak
 Spawalnicza Baza Bibliograficzna on-line

Artykuły z krajowych i zagranicznych czasopism oraz patenty i prace naukowo-badawcze (baza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach).

nie
 Polish Scientific Journals Database on-line

Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

tak
 Otwórz książkę on-line Projekt cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Celem projektu jest zwiększenie dostępności publikacji naukowych. Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki. Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Profesor Michał Kleiber. Partnerem instytucjonalnym projektu odpowiedzialnym za digitalizację książek jest Biblioteka Narodowa. Kolekcja obejmuje kilkanaście książek z zakresu kulturoznawstwa, socjologii i zarządzania, które można już przeglądać. tak
 Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych on-line Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych. nie
 Katalog Polskich Norm on-line Katalog Polskich Norm nie
 Inspec on-line

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca informacje nt. światowej literatury naukowej z dziedziny fizyki, elektroniki, technologii elektronowej, informatyki, komunikacji i innych dziedzin inżynierii.

nie
 ESPACE PRECES baza CD

Bazy patentowe.

nie
 EMERALD on-line

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do czasopism elektronicznych i bazy danych kolekcji Emerald Management 120 Wydawnictwa EMERALD Group Limited.

tak
 ELSEVIER - Science Direct on-line

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy.Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np Cell i Clinics).Każdy uczestnik licencji Elsevier 2010 uzyska (niezależnie od praw nabytych na podstawie wcześniejszych licencji) prawo archiwizacyjne do roczników 2006-2010 tych tytułów ze zbioru Freedom Collection, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) do roku 2009.

tak
 EBSCO - EIFL Direct on-line

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do pełnych tekstów, spisów treści i streszczeń artykułów z kilku tysięcy czasopism, w ramach baz danych w serwisie EIFL Direct – EBSCO.

tak

Strony