Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Bazy danych

Nazwa bazysortuj rosnąco Rodzaj bazy Opis Pozycje pełnotekstowe
 Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych baza CD

Komputerowa baza danych na CD-ROM (grudzień 2000 r. - 2004 r.)

tak
 Wirtualna Biblioteka Nauki on-line

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to realizowany przez CeON (Centrum Otwartej Nauki) program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów.

tak
 SYNABA on-line

Baza zawiera opisy niepublikowanych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce.

tak
 SYMPO on-line

Centralny Katalog Materiałów Pokonferencyjnych

nie
 Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji w Polsce on-line Dostęp do pełnych tekstów wybranych publikacji z zakresu innowacyjności. tak
 Spawalnicza Baza Bibliograficzna on-line

Artykuły z krajowych i zagranicznych czasopism oraz patenty i prace naukowo-badawcze (baza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach).

nie
 Polish Scientific Journals Database on-line

Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

tak
 Otwórz książkę on-line Projekt cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Celem projektu jest zwiększenie dostępności publikacji naukowych. Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki. Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Profesor Michał Kleiber. Partnerem instytucjonalnym projektu odpowiedzialnym za digitalizację książek jest Biblioteka Narodowa. Kolekcja obejmuje kilkanaście książek z zakresu kulturoznawstwa, socjologii i zarządzania, które można już przeglądać. tak
 Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych on-line Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych. nie
 Katalog Polskich Norm on-line

Katalog Polskich Norm

nie
 Inspec on-line

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca informacje nt. światowej literatury naukowej z dziedziny fizyki, elektroniki, technologii elektronowej, informatyki, komunikacji i innych dziedzin inżynierii.

nie
 ESPACE PRECES baza CD

Bazy patentowe.

nie
 EMERALD on-line

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do czasopism elektronicznych i bazy danych kolekcji Emerald Management 120 Wydawnictwa EMERALD Group Limited.

tak
 ELSEVIER - Science Direct on-line

Licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz 181 czasopism archiwalnych - katalog 2019. 1778  czasopism pochodzi z 16 podkolekcji tematycznych stanowiących część Freedom Collection. Z pozostałych 6 kolekcji tematycznych pozostawionych zostało 18 czasopism o najwyższym indeksie Cite Score. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell oraz 4 czasopisma z grupy lancet. Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do lecencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 5000, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona.

tak
 EBSCO - EIFL Direct on-line

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do pełnych tekstów, spisów treści i streszczeń artykułów z kilku tysięcy czasopism, w ramach baz danych w serwisie EIFL Direct – EBSCO.

tak

Strony