Menu odnośników dodatkowych

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:
Projekt cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Celem projektu jest zwiększenie dostępności publikacji naukowych. Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki. Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Profesor Michał Kleiber. Partnerem instytucjonalnym projektu odpowiedzialnym za digitalizację książek jest Biblioteka Narodowa. Kolekcja obejmuje kilkanaście książek z zakresu kulturoznawstwa, socjologii i zarządzania, które można już przeglądać.