Menu odnośników dodatkowych

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: nie
Opis:

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca informacje nt. światowej literatury naukowej z dziedziny fizyki, elektroniki, technologii elektronowej, informatyki, komunikacji i innych dziedzin inżynierii.

Zawartość:

Baza stanowi największy na świecie indeks do literatury z dziedzin nauk technicznych, zawiera dane na takie tematy jak: inżynieria materiałowa, oceanografia, fizyka jądrowa, geofizyka, biofizyka i inżynieria biomedyczna. Główną część zawartości stanowią artykuły czasopism oraz referaty z konferencji. Indeksowane są również znaczące książki, raporty techniczne oraz dysertacje. Baza obejmuje ponad 7.3 milionów rekordów. Źródła objęte bazą to między innymi ponad 4,200 czasopism naukowych i ponad 2,000 referatów z konferencji naukowych, książki i raporty odpowiadające następującym publikacjom w wersji drukowanej: Physics Abstracts, Electrical & Electronics Abstracts, Computer & Control Abstracts.

  • Zawartość: od roku 1969
  • Rodzaj danych: bibliograficzne + streszczenia
  • Ilość zawartych wpisów: 7,3 mln
  • Rocznie dodawanych jest ponad 400 tys. nowych rekordów
Uwagi: