Menu odnośników dodatkowych

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.