Menu odnośników dodatkowych

 
Rodzaj bazy: baza CD
Pozycje pełnotekstowe: nie
Opis:

Bazy patentowe.

Zawartość:
  • ESPACE PRECES - Patents from the Region of Eastern and Central European States. Pełnotekstowa baza patentów Polski oraz Bułgarii, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji (od roku 1993)
  • ESPACE - Access Preces - baza bibliograficzna patentów (od roku 1997)
  • ESPACE Globalpat - dane bibliograficzne "rodzin patentów" publikowanych w USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, WO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), EP (Europejski Urząd Patentowy( (od roku 1971)
  • ESPACES Access EPA - bibliografia i skróty opisów europejskich zgłoszeń patentowych i międzynarodowych PCT (Patent Cooperation Traty) (od roku 1978)
  • ESPACES Accass EPB - bibliografia i skróty europejskich opisów patentowych od roku 1980
  • ESPACES Bulletin - dane bibliograficzne dokumentów patentowych EP oraz informacja o stanie postępowania przed EPO od roku 1978.
Uwagi:

Bazy dostępne w Czytelni Zbiorów Specjalnych.