Menu odnośników dodatkowych

 
Rodzaj bazy: on-line
Pozycje pełnotekstowe: tak
Opis:

Baza zawiera opisy niepublikowanych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce.

Zawartość:

Opisy niepublikowanych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce.

Opisy prac przesyłane są do Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych prowadzonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie.

Sposób wyszukiwania:

Wyszukiwanie w bazie jest możliwe przez:

  • nazwisko autora lub kierownika pracy
  • Polską Klasyfikację Tematyczną (PKT)
  • słowa kluczowe
Uwagi:

Pobierz program http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html pozwalający na wprowadzenie danych do formularza SYNABA. Wypełniony formularz prześlij na adres oin@bg.pcz.pl (Nie do OPI!)