Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Bazy danych

Nazwa bazysortuj malejąco Rodzaj bazy Opis Pozycje pełnotekstowe
 ESPACE PRECES baza CD

Bazy patentowe.

nie
 Inspec on-line

Baza bibliograficzno-abstraktowa obejmująca informacje nt. światowej literatury naukowej z dziedziny fizyki, elektroniki, technologii elektronowej, informatyki, komunikacji i innych dziedzin inżynierii.

nie
 Katalog Polskich Norm on-line

Katalog Polskich Norm

nie
 Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych on-line Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych. nie
 Otwórz książkę on-line Projekt cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Celem projektu jest zwiększenie dostępności publikacji naukowych. Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki. Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Profesor Michał Kleiber. Partnerem instytucjonalnym projektu odpowiedzialnym za digitalizację książek jest Biblioteka Narodowa. Kolekcja obejmuje kilkanaście książek z zakresu kulturoznawstwa, socjologii i zarządzania, które można już przeglądać. tak
 Polish Scientific Journals Database on-line

Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

tak
 Spawalnicza Baza Bibliograficzna on-line

Artykuły z krajowych i zagranicznych czasopism oraz patenty i prace naukowo-badawcze (baza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach).

nie
 Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji w Polsce on-line Dostęp do pełnych tekstów wybranych publikacji z zakresu innowacyjności. tak
 SYMPO on-line

Centralny Katalog Materiałów Pokonferencyjnych

nie
 SYNABA on-line

Baza zawiera opisy niepublikowanych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce.

tak
 Wirtualna Biblioteka Nauki on-line

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to realizowany przez CeON (Centrum Otwartej Nauki) program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), który zapewnia polskim instytucjom akademickim i naukowym dostęp do światowych zasobów wiedzy oraz umożliwia krajową archiwizację tych zasobów.

tak
 Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych baza CD

Komputerowa baza danych na CD-ROM (grudzień 2000 r. - 2004 r.)

tak

Strony