Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Zapisy

Zapisy do Biblioteki Głównej prowadzi Wypożyczalnia
poniedziałek: 800- 1500
wtorek – piątek: 830 - 1900
sobota: 800 – 1500 

Deklaracja zapisu do Biblioteki

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą rejestracji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub otrzymania bibliotecznej karty identyfikacyjnej.
 2. W tym celu należy przedłożyć:
  • studenci PCz (studia dzienne) - ELS, indeks i zaliczone szkolenie biblioteczne
  • studenci PCz (studia zaoczne) - ELS i indeks
  • studenci UJD w Częstochowie - indeks z potwierdzonym zapisem w bibliotece swojej Uczelni
  • pracownicy PCz - dowód osobisty i zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w Uczelni
  • doktoranci PCz - dowód osobisty
  • pełnoletnie osoby spoza Uczelni, posiadające stałe zameldowanie w Częstochowie - dowód osobisty
  • wszyscy czytelnicy - wypełnioną deklarację, zawierającą dane personalne i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki
 3. Opłata za kartę biblioteczną wynosi 10 zł. (Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2001 Dyrektora Biblioteki Głównej).
 4. Zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Duplikat karty kosztuje 10 zł.

Aktywacja karty bibliotecznej na każdy rok akademicki jest bezpłatna i następuje po ponownym okazaniu ważnego dokumentu na podstawie którego została wydana.