Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Działalność dydaktyczna

W Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej prowadzimy:

  • zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów dziennych
  • zajęcia z informacji naukowej dla studentów IV i V roku studiów oraz doktorantów
  • praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z różnych ośrodków naukowych w kraju
  • specjalistyczne zajęcia biblioteczno-bibliograficzne dla słuchaczy Studium Doskonalenia Zawodowego oraz maturzystów
  • prezentacja biblioteki i jej zasobów dla zorganizowanych wycieczek