• Edukacja
 • Rozwój
 • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Informacja normalizacyjna

Biblioteka Główna posiada:

 • komplet polskich norm tematycznie związanych z profilem naukowym i dydaktycznym Uczelni
 • normy ISO, EN, IEC ( w tym ISO 9000 i EN 45000) normy branżowe BN
 • czasopisma normalizacyjne:
  • Biuletyn Informacyjny PKN (do 2006 roku)
  • Nowator
  • Wiadomości PKN - Normalizacja
 • katalogi norm (PN, BN, DIN)
 • inne publikacje dotyczące normalizacji

Obsługę użytkowników w zakresie wszechstronnej informacji normalizacyjnej i udostępniania norm prowadzi Czytelnia Zbiorów Specjalnych czynna: poniedziałek, środa - piątek  w godz. 900 do 1500, wtorek 1400-2000

Zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. polskie normy (PN) nie mogą być kopiowane, są udostępniane tylko na miejscu w czytelni.

Polecamy adres internetowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do Katalogu Polskich Norm.