Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Informacja normalizacyjna

Biblioteka Główna posiada:

 • komplet polskich norm tematycznie związanych z profilem naukowym i dydaktycznym Uczelni
 • normy ISO, EN, IEC ( w tym ISO 9000 i EN 45000) normy branżowe BN
 • czasopisma normalizacyjne:
  • Biuletyn Informacyjny PKN (do 2006 roku)
  • Nowator
  • Wiadomości PKN - Normalizacja
 • katalogi norm (PN, BN, DIN)
 • inne publikacje dotyczące normalizacji

Obsługę użytkowników w zakresie wszechstronnej informacji normalizacyjnej i udostępniania norm prowadzi Czytelnia Zbiorów Specjalnych czynna: poniedziałek: 800 - 1500, wtorek - piątek  w godz. 830 do 1900, sobota 900-1500

Zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. polskie normy (PN) nie mogą być kopiowane, są udostępniane tylko na miejscu w czytelni.

Polecamy adres internetowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do Katalogu Polskich Norm.