Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Udostępnianie na miejscu

Czytelnie Biblioteki Głównej

Ogólne zasady korzystania

 1. Wydawnictwa znajdujące się w Czytelniach udostępniane są wyłącznie na miejscu.
 2. Korzystać z nich mogą wszyscy zainteresowani, pod warunkiem:
  • pozostawienia w szatni okryć zewnętrznych, toreb, teczek, parasoli
  • przedłożenia w Czytelni karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości
  • dokonania czytelnego wpisu w książce odwiedzin
  • przestrzegania obowiązującego regulaminu (zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych)
 3. W celu zamówienia do Czytelni wydawnictw znajdujących się w Magazynie Biblioteki (książki, starsze roczniki czasopism, prace doktorskie), należy wypełnić rewers z pieczątką „Czytelnia” i złożyć go w Wypożyczalni.
 4. Dozwolone jest odpłatne kopiowanie fragmentów książek i artykułów z czasopism tylko do własnego użytku czytelnika.
 5. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z polskich norm, prac doktorskich i innych dokumentów opublikowanych na prawach rękopisu.

Czytelnia Ogólna

Al. Armii Krajowej 36


Czynna:
poniedziałek : 800 – 1500

wtorek – piątek: 830 – 1900
sobota: 900 – 1500

 

 1. W skład księgozbioru Czytelni Ogólnej wchodzą:
  • skrypty i podręczniki akademickie
  • książki najczęściej wykorzystywane, które Biblioteka posiada w jednym egzemplarzu
  • poradniki techniczne
  • encyklopedie,  słowniki ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe
 2. Układ książek na półkach - działowy, w obrębie działów - alfabetyczny.
 3. W czytelni znajdują się kartkowe katalogi - alfabetyczny i działowy ułatwiające czytelnikom poszukiwanie potrzebnych wydawnictw.
 4. Czytelnicy korzystają ze zbiorów na zasadzie wolnego dostępu do półek.

Czytelnia Czasopism

Al. Armii Krajowej 36


Czynna:
poniedziałek : 800 – 1500

wtorek – piątek: 830 – 1900
sobota: 900 – 1500

 

 1. Zbiory Czytelni Czasopism stanowią:
  • bieżące numery polskich i zagranicznych czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę
  • aktualnie wpływające wydawnictwa ciągłe, nieperiodyczne (głównie zeszyty i prace naukowe wyższych uczelni)
  • prasa codzienna
 2. Układ zbiorów - alfabetyczny wg tytułów.
 3. W Czytelni znajduje się kartkowy katalog aktualnych czasopism - w układzie alfabetycznym i systematycznym (wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).
 4. Ze zbiorów czytelnicy korzystają na zasadzie wolnego dostępu do półek.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z e-czasopism.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Al. Armii Krajowej 36
tel. 34 2350 958
patenty@adm.pcz.czest.pl


Czynna:
poniedziałek : 800 – 1500

wtorek – piątek: 830 – 1900
sobota: 900 – 1500

 

 1. Zbiory Czytelni stanowią:
  • kompletny zbiór polskich powojennych opisów patentowych
  • normy polskie i branżowe tematycznie związane z profilem kształcenia w Uczelni
  • literatura firmowa
  • czasopisma i książki dotyczące wynalazczości i normalizacji
 2. Układ zbiorów:
  • opisy patentowe - w układzie rzeczowym wg symboli MKP (Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej)
  • normy - w układzie numerycznym
  • literatura firmowa - w kolejności sygnatur
 3. Tematyczne wyszukiwanie zbiorów:
 4. Zbiory udostępnia czytelnikom dyżurujący bibliotekarz.

Oddział Informacji Naukowej

Al. Armii Krajowej 36
tel. 34 325-09-58


Czynna:
poniedziałek  800 – 1500

wtorek - piątek: 830 -1900
sobota: 900 - 1500


Zbiory informacyjne OIN stanowią:

 • podręczny księgozbiór informacyjny złożony z encyklopedii ogólnych i specjalistycznych, informatorów krajowych i zagranicznych
 • bibliografie i katalogi wydawnicze, katalogi czasopism
 • słowniki ogólne i specjalistyczne