• Edukacja
 • Rozwój
 • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Usługi informacyjne

Informacja bibliograficzna, katalogowa i faktograficzna

Oddział Informacji Naukowej prowadzi działalność informacyjną i dokumentacyjną, udzielając informacji:

 • bibliograficznych
  • prowadzone są poszukiwania materiałów źródłowych na konkretne zapytania użytkowników
  • udzielana jest wszechstronna pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, abstraktów, baz danych, czasopism elektronicznych
  • sprawdzana jest poprawność opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy
 • katalogowych, bibliotecznych, rzeczowych i faktograficznych
  • udzielane są informacje na zapytania o fakty, daty, dane adresowe, biograficzne, itp., związane głównie z organizacją nauki, szkolnictwa wyższego, badań naukowych