Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Usługi informacyjne

Informacja bibliograficzna, katalogowa i faktograficzna

Oddział Informacji Naukowej prowadzi działalność informacyjną i dokumentacyjną, udzielając informacji:

  • bibliograficznych
    • prowadzone są poszukiwania materiałów źródłowych na konkretne zapytania użytkowników
    • udzielana jest wszechstronna pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, abstraktów, baz danych, czasopism elektronicznych
    • sprawdzana jest poprawność opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy
  • katalogowych, bibliotecznych, rzeczowych i faktograficznych
    • udzielane są informacje na zapytania o fakty, daty, dane adresowe, biograficzne, itp., związane głównie z organizacją nauki, szkolnictwa wyższego, badań naukowych