Menu odnośników dodatkowych

 

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna uprzejmie zaprasza na internetowe szkolenia Web of Science oferowane przez Clarivate Analytics.

Bezpłatne szkolenia on-line prowadzone będą w języku polskim. Szkolenia odbywać się będą w dniach 23 luty - 26 luty 2021.

 

Nowa platforma Web of Science - aktualizacja o wprowadzonych ulepszeniach

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z czasopisma elektronicznego "IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement",

które jest udostępniane w ramach prenumeraty na rok 2021 w sieci ogólnouczelnianej Politechniki Częstochowskiej. 

Dostęp online odbywa się z witryny IEEE Explore:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/issues?punumber=19&isnumber=9259274

Szkolenia EBSCO

Biblioteka Główna uprzejmie  zaprasza na szkolenia organizowane przez EBSCO.

Bezpłatne szkolenia on-line prowadzone będą w języku polskim i wymagają wcześniejszego zarejestrowania. Szkolenia odbywać się będą w dnaich 2 luty - 25 luty 2021.

Lista szkoleń oraz linki do rejestracji.

Zimowy cykl webinariów dla polskich użytkowników bazy Scopus

Biblioteka Główna uprzejmie zaprasza na szkolenia online organizowane przez Elsevier.

Bezpłatne szkolenia on-line prowadzone będą w języku polskim i wymagają wcześniejszego zarejestrowania. Szkolenia odbywać się będą w dniach 26 stycznia - 30 marca 2021.

Nowe funkcjonalności w bazie Scopus

Rozszerzenie bazy Emerging Sources Index (ESCI)

Biblioteka Główna informuje, że zakres bazy Emerging Sources Index (ESCI) dostępny w ramach licencji krajowej Web of Science został rozszerzony o roczniki archiwalne 2005-2014.

Dodatkowe roczniki zawierają blisko 2 mln rekordów pochodzacych z ponad 7 tysiecy czasopism, w tym 30 tys. publikacji z co najmniej jednym polskim współautorem.

ESCI indeksuje w szczególności 197 polskich czasopism naukowych, które znajdują się także na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Polish Technical Review

Wydawnictwo SiGMA-NOT zaprasza do korzystania z kolejnego numeru czasopisma Polish Technical Review dostępnego wyłącznie w wersji elektronicznej i otwartym dostępie.

W najnowszym numerze artykuły zostały opublikowane w języku angielskim.

Polish Technical Review 2020 Nr 3 - spis treści:

  • Instytut Staszica

Zdajmy sobie sprawę, że woda nie jest niewyczerpana - Stopniowa rewolucja energetyczna, czyli jak dostosowywać mniejsze elektrociepłownie do polityki klimatycznej - Sprzyjające wiatry pod skrzydłami polskiej energetyki

Let's realize that water is not inexhaustible - Energetic revolution gradually, that is, how to adapt the smaller power plants to the climate policy - Favourable winds beneath the wings of Polish energetics

  • Małgorzata Hawrot-Paw

Biomasa lignocelulozowa jako surowiec do produkcji etanolu celulozowego (2g)

Lignocellulosic biomass as a feedstock for the cellulose ethanol (2g) production

  • Grzegorz Wałowski

Ocena opłacalności przedsięwzięć handlowych w zakresie produkcji biogazu w instalacji rolniczej

Profitability assessment of commercial ventures for biogas production in sgricultural installation

  • Andrzej Wyciślik

Rola diagramów analitycznych w opracowaniu procedur metodycznych w nowoczesnych, chemicznych laboratoriach badawczych

The role of analytical diagrams in the preparaion of methodical procedures in modern, chemical research laboratories

  • Agnieszka Oksanowicz- Beszter

# gramifikacja w szkoleniach BHP

# gramification in occupational health and safety (OSH) trainings

 

XXVI Międzynarodowa Konferencja Nukowa "Problem intensyfikacji produkcji zwierzęcej wg Norm UE z wuzględnieniem ochrony środowiska i produkcji alternatywnych źródeł odnawialnych w tym biogazu"

XXVI International Science conference "Intensyfication problem with livestock production according to UE Standards including environmental protection and alternative renewable sources production including biogas"

 

Janusz M. Kowalski

NUMERUS PRIMUS INTER PARES

 

Zapraszamy do lektury

 

Strony