Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Polish Technical Review

Wydawnictwo SiGMA-NOT zaprasza do korzystania z kolejnego numeru czasopisma Polish Technical Review dostępnego wyłącznie w wersji elektronicznej i otwartym dostępie.

W najnowszym numerze artykuły zostały opublikowane w języku angielskim.

Polish Technical Review 2020 Nr 3 - spis treści:

  • Instytut Staszica

Zdajmy sobie sprawę, że woda nie jest niewyczerpana - Stopniowa rewolucja energetyczna, czyli jak dostosowywać mniejsze elektrociepłownie do polityki klimatycznej - Sprzyjające wiatry pod skrzydłami polskiej energetyki

Let's realize that water is not inexhaustible - Energetic revolution gradually, that is, how to adapt the smaller power plants to the climate policy - Favourable winds beneath the wings of Polish energetics

  • Małgorzata Hawrot-Paw

Biomasa lignocelulozowa jako surowiec do produkcji etanolu celulozowego (2g)

Lignocellulosic biomass as a feedstock for the cellulose ethanol (2g) production

  • Grzegorz Wałowski

Ocena opłacalności przedsięwzięć handlowych w zakresie produkcji biogazu w instalacji rolniczej

Profitability assessment of commercial ventures for biogas production in sgricultural installation

  • Andrzej Wyciślik

Rola diagramów analitycznych w opracowaniu procedur metodycznych w nowoczesnych, chemicznych laboratoriach badawczych

The role of analytical diagrams in the preparaion of methodical procedures in modern, chemical research laboratories

  • Agnieszka Oksanowicz- Beszter

# gramifikacja w szkoleniach BHP

# gramification in occupational health and safety (OSH) trainings

 

XXVI Międzynarodowa Konferencja Nukowa "Problem intensyfikacji produkcji zwierzęcej wg Norm UE z wuzględnieniem ochrony środowiska i produkcji alternatywnych źródeł odnawialnych w tym biogazu"

XXVI International Science conference "Intensyfication problem with livestock production according to UE Standards including environmental protection and alternative renewable sources production including biogas"

 

Janusz M. Kowalski

NUMERUS PRIMUS INTER PARES

 

Zapraszamy do lektury

 

Program publikowania otwartego Springer

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że program publikowania Springer Open Access będzie kontynuowany do wyczerpania puli. 

Do 23 października br. zostało wykorzystanych 1986 z dostępnych w programie 2133 artykułów. Wirtualna Biblioteka Nauki szacuje, że program zostanie zakończony ok. 11 listopada 2020 r. 

Program zostanie wznowiony z nową pulą od 01.01.2021 r.

Szczegóły na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

OGŁOSZENIE

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i objęciem miasta Częstochowy strefą czerwoną,

uprzejmie informujemy, że w listopadzie 2020 roku Biblioteka Główna i Biblioteki Wydziałowe

w soboty będą nieczynne.

XI Tydzień Otwartej Nauki

Akcja informacyjno-promocyjna pod hasłem przewodnim XI Tygodnia Otwartej Nauki

Otwieraj z sensem: działaj by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu

19-25 października 2020 r.

2020-oaw-01-banner-1024x512-english.png

Dnia 19 października 2020 r. rozpoczyna się kolejny, międzynarodowy TYDZIEŃ OTWARTEJ NAUKI (OPEN ACCESS WEEK) mający na celu promocję otwartości w nauce, jej metod i poziomów.

Szkolenie EBSCO

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które platforma EBSCO przygotowała wspólnie z IEEE z myślą o autorach.  Spotkanie, które, które poprowadzi p. Eszter Lukacs z IEEE odbędzie się w języku angielskim. Podczas spotkania usłyszą Państwo jak znaleźć odpowiedni tytuł konferencji lub czasopisma, czym się kierować, przy wyborze tytułu, poznają też Państwo podstawową strukturę artykułu naukowego. Ponadto omówiony zostanie proces recenzowania, szczególnie to, co warto wiedzieć przed przesłaniem artykułu do czasopisma. Poznają Państwo również możliwości publikowania artykułow w otwartym dostępie w IEEE.

Po prezentacji planowana jest dyskusja i odpowiedzi na zadane w jej trakcie pytania związane z pisaniem i składaniem artykułów.

Dodatkowo przedstawione zostaną dostępne materiały szkoleniowe dla autorów.

Temat: How to publish open access articles with the IEE ? Webinar for polish authors

Środa 21 października 2020 godz. 15:00

Zarejestruj się

Hasło:Poland2020

XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Biblioteka Główna informuje, iż w dniu 20.10.2020 r. odbędzie się XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego "Biblioteka partnerem użytkownika".

Forum odbędzie się w formie zdalnej wideokonferencji. Szczegóły na oficjalnej stronie konferencji.

Program Forum.

Writefull - narzędzie do korekty tekstów naukowych

Biblioteka Główna serdecznie zaprasza na zorganizowne przez Digital Science bezpłatne webinarium z zakresu korzystania z narzędzia do korekty tekstów Writefull.

Writefull został specjalnie zaprojektowany dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull różni się od innych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie "uczy się" na podstawie tekstów milionów artykułów z czasopism naukowych. Writefull poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych a także proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Główne parametry i kluczowe cechy narzędzia zostaną omówione podczas webinarium z udziałem twórców oraz ekspertów z zakresu sztucznej inteligencji i lingwistyki stosowanej. Podczas webinarium będzie otwarta sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami. 

Webinarium odbędzie się 19 października 2020 (poniedziałek) o godz. 11.00 i będzie prowadzone w języku angielskim. Formularz rejestracyjny.

Jeżeli nie mogą  Państwo uczestniczyć w webinarium w podanym terminie prosimy o rejestrację, po zakończeniu na Państwa adres e-mailowy zostanie wysłany link do nagrania.

Komunikat o planowanym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer

Zgodnie z komunikatem z dnia 9 czerwca 2020 r. finansowanie licencji krajowych jest zabezpieczone do 15 listopada 2020 r.

W przypadku licencji krajowej Springer finansowanie obejmuje wyodrębnione koszty programu publikowania otwartego i zostało zabezpieczone w wysokości pokrywającej 1866 artykułów, co stanowi część proporcjonalną do okresu 10,5 miesiąca z całkowitej liczby 2133 artykułów zaplanowanych na 2020 r. Niestety nie udało się jeszcze uzyskać dodatkowego finansowania, a liczba 1866 opublikowanych artykułów i zostanie osiągnięta w najbliższych dniach, ok. 9 października 2020 r. W tym momencie program publikowania Springer zostanie zawieszony. W okresie zawieszenia system MyPublication nie będzie oferował bezpłatnej publikacji otwartej dla polskich autorów i będą oni mieli wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub modelu otwartym na koszt autora (standardowy "open choice"). Program publikowania Springer zostanie ponownie uruchomiony przed końcem roku, jeśli uda się uzyskać odpowiednio szybko dodatkowe finasowanie z MNiSW. Niestety Springer z powodów technicznych nie przewiduje na razie możliwości, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu, mogły zostać włączone do niego później.

Szczegółowe informacje na stronie WBN.

Szkolenia Web of Science

Biblioteka Główna uprzejmie zaprasza na internetowe szkolenia Web of Science oferowane przez Clarivate Analytics.

Bezpłatne szkolenia odbywać się będą w dniach 19 października - 28 października 2020.

 

Widoczność i analiza treści Open Access w Web of Science

Strony