Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Szkolenia Web of Science

Biblioteka Główna uprzejmie zaprasza na internetowe szkolenia Web of Science oferowane przez Clarivate Analytics.

Bezpłatne szkolenia odbywać się będą w dniach 19 października - 28 października 2020.

 

Widoczność i analiza treści Open Access w Web of Science

19 października 2020, godz. 11-11.45 - rejestracja

Z okazji trzynastego Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week) zespół ekspertów Clarivate Analytics zademonstruje, jak odkrywać i analizować publikacje otwartego dostępu w Web of Science oraz na nowej platformie InCites.

Czy ktoś przegląda Twoje publikacje w Web of Science?

27 października 2020, godz. 11.00 - 11.45 - rejestracja

Rekordy autorskie i profile autorów uległy poprawie. Nie pozól, aby Twoje badania zostały omyłkowo przypisane innej osobie.

Odkryj jak znajdować, śledzić i zgłaszać roszczenia do swoich publikacji w Web of Science dzięki nowym funkcjom AuthorSearch BETA i Author Records, jak synchronizować je  z profilem autora w Publons.

Nowa odsłona In Cites Benchmarking&Analytics

28 października 2020, godz. 13.00 - 13.45 - rejestracja

Poznaj nowy interfejs InCites o większej przejrzystości, elastyczności i łatwości obsługi.

Dołącz do sesji, aby dowiedzieć sie o zmianach, które uczynią Twoją podróż po analizach bardziej efektywną.

 

Akademia Web of Science i InCites

 

Podstawy i obliczenia Web of Science Core Collection

20 października 2020, godz. 10.00-11.00 - rejestracja

Czy wiesz dlaczego czasopisma dążą do osiągnięcia jak najwyższego wskaźnika Journal Impact Factor?

Jakie dane wykorzystywane są do jego oblicznia? Czy można zmanipulować wyniki czasopisma?

Selekcja książek do Web of Science Core Collection

21 października 2020, godz. 10.00 - 11.00 - rejestracja

Jakie kryteria muszą spełniać  książki żeby zostały włączone do bazy Web of Science Core Collection?

Kto ma prawo zgłosić książkę?

Tezaurysy Web of Science? Co znajdziemy w bazach Web Of Science

22 paździenika 2020, godz. 11.00 - 12.00 - rejestracja

Web of Science to ekosystem różnych baz. Każda z nich posiada specyficzne metadane i właściwe sobie pola wyszukiwania.

Co zawierają bazy takie jak Medline, BiOSIS, Data Citation Index czy Derwent?

Czy różnią się od siebie? Jak skutecznie odkrywać i wykorzystywać zawarte w nich treści?