Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Komunikat o planowanym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer

Zgodnie z komunikatem z dnia 9 czerwca 2020 r. finansowanie licencji krajowych jest zabezpieczone do 15 listopada 2020 r.

W przypadku licencji krajowej Springer finansowanie obejmuje wyodrębnione koszty programu publikowania otwartego i zostało zabezpieczone w wysokości pokrywającej 1866 artykułów, co stanowi część proporcjonalną do okresu 10,5 miesiąca z całkowitej liczby 2133 artykułów zaplanowanych na 2020 r. Niestety nie udało się jeszcze uzyskać dodatkowego finansowania, a liczba 1866 opublikowanych artykułów i zostanie osiągnięta w najbliższych dniach, ok. 9 października 2020 r. W tym momencie program publikowania Springer zostanie zawieszony. W okresie zawieszenia system MyPublication nie będzie oferował bezpłatnej publikacji otwartej dla polskich autorów i będą oni mieli wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub modelu otwartym na koszt autora (standardowy "open choice"). Program publikowania Springer zostanie ponownie uruchomiony przed końcem roku, jeśli uda się uzyskać odpowiednio szybko dodatkowe finasowanie z MNiSW. Niestety Springer z powodów technicznych nie przewiduje na razie możliwości, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu, mogły zostać włączone do niego później.

Szczegółowe informacje na stronie WBN.