Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Program publikowania otwartego Springer

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że program publikowania Springer Open Access będzie kontynuowany do wyczerpania puli. 

Do 23 października br. zostało wykorzystanych 1986 z dostępnych w programie 2133 artykułów. Wirtualna Biblioteka Nauki szacuje, że program zostanie zakończony ok. 11 listopada 2020 r. 

Program zostanie wznowiony z nową pulą od 01.01.2021 r.

Szczegóły na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer.

Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW.

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer.