Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Polish Technical Review

Wydawnictwo SiGMA-NOT zaprasza do korzystania z kolejnego numeru czasopisma Polish Technical Review dostępnego wyłącznie w wersji elektronicznej i otwartym dostępie.

W najnowszym numerze artykuły zostały opublikowane w języku angielskim.

Polish Technical Review 2020 Nr 3 - spis treści:

  • Instytut Staszica

Zdajmy sobie sprawę, że woda nie jest niewyczerpana - Stopniowa rewolucja energetyczna, czyli jak dostosowywać mniejsze elektrociepłownie do polityki klimatycznej - Sprzyjające wiatry pod skrzydłami polskiej energetyki

Let's realize that water is not inexhaustible - Energetic revolution gradually, that is, how to adapt the smaller power plants to the climate policy - Favourable winds beneath the wings of Polish energetics

  • Małgorzata Hawrot-Paw

Biomasa lignocelulozowa jako surowiec do produkcji etanolu celulozowego (2g)

Lignocellulosic biomass as a feedstock for the cellulose ethanol (2g) production

  • Grzegorz Wałowski

Ocena opłacalności przedsięwzięć handlowych w zakresie produkcji biogazu w instalacji rolniczej

Profitability assessment of commercial ventures for biogas production in sgricultural installation

  • Andrzej Wyciślik

Rola diagramów analitycznych w opracowaniu procedur metodycznych w nowoczesnych, chemicznych laboratoriach badawczych

The role of analytical diagrams in the preparaion of methodical procedures in modern, chemical research laboratories

  • Agnieszka Oksanowicz- Beszter

# gramifikacja w szkoleniach BHP

# gramification in occupational health and safety (OSH) trainings

 

XXVI Międzynarodowa Konferencja Nukowa "Problem intensyfikacji produkcji zwierzęcej wg Norm UE z wuzględnieniem ochrony środowiska i produkcji alternatywnych źródeł odnawialnych w tym biogazu"

XXVI International Science conference "Intensyfication problem with livestock production according to UE Standards including environmental protection and alternative renewable sources production including biogas"

 

Janusz M. Kowalski

NUMERUS PRIMUS INTER PARES

 

Zapraszamy do lektury