Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Baza publikacji pracowników PCz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
Lp.Tytuł
1.A Method of Calculating Electric Shock Hazard on the Areas with Buried Industrial Earth Electrode Systems.
2.A Method of Successire Approximations of Calculating Current and Potential Distributions in Branched Ciruits with Distributed Constants.
3.Analiza częstotliwościowa ciśnienia w przewodzie dolotowym silnika doładowanego bezsprężarkowo.
4.Analiza procesu formowania się preferowanego modułu ruchu zorganizowanego w swobodnej strudze kołowej.
5.Analysis of Manufacturing Processes of Bimetallic Materials for Electrical Contacts.
6.Badania procesów wytwarzania rur platerowanych.
7.Badania wpływu stosunku wodnocementowego na mikromechanizm pękania betonu zwykłego.
8.Ciecze obróbkowe do skrawania metali.
9.Corrosion Characteristics of Co5Sm Permanent Magnets.
10.Dwustrefowy napęd tyrystorowy prądu stałego do obrabiarki karuzelowej.
11.Dynamiczna analiza strat.
12.Dyskusja warunków ciągliwości na powierzchni krzepnięcia.
13.Effect of Surface Layer on Kinetics of EEE from Metallic Glasses of Ni40Fe40B20-Type.
14.Eksperymentalne metody pomiarów odporności na pękanie JIc.
15.Electrical Parameters of Elements in Industrial Earth Electrode Systems.
16.Electrochemical Investigation of Corrosion of Iron in Oxygen Saturated Sulphuric Acid Solutions.
17.Finite-Element Method for Power Losses Calculation in Long Rectangular Conductors Located in Transverse Harmonic Magnetic Field.
18.Fluktuacje prędkości w śladzie krawędziowym palisady łopatkowej w polu oddziaływań akustycznych.
19.Influence of the Two-Dimensional Skin and Proximity-Effect on Electromagnetic Field in the Conductors Systems Carrying Nonsinusoidal Current.
20.Jednorównaniowy model turbulentnej kołowej strugi samopodobnej.
21.Joule Power Losses in the Electromagnetic Box Screen.
22.Komputerowy system sterowania zestawiarnią.
23.Koncernowa organizacja energetyki zawodowej. Artykuł dyskusyjny.
24.Kristallisation und Gefuge von gegossenen Kupfer-Graphit-Verbundwerkstoffen.
25.Krzepnięcie odlewu walca drążonego wzmocnionego rurą wewnętrzną.
26.Kształt zarodka grafitu kulkowego w świetle zasad chemii kwantowej.
27.Metoda iteracyjnego obliczania rozpływów prądów i rozkładów potencjałów w elementach przemysłowych układów uziomowych.
28.Metoda korekcji funkcji spektralnej gęstości energii turbulencji zmierzonych sondą termoanemometryczną o skończonej długości włókna.
29.Metoda wizualizacji warunkowej dla swobodnych przepływów osiowo-symetrycznych.
30.Mutual Inductance Coefficient of Air-Core Transformers.
31.Numerical Representation of Industrial Earth Electrode Systems in Calculation by Means of Digital Computers.
32.Oprzyrządowanie technologiczne do wykonania tylnych szczęk hamulcowych samochodów ciężarowych.
33.Orzeczenia imienne w rosyjskim języku technicznym i ich odpowiedniki w języku polskim.
34.Rozproszony system komputerowy do automatycznego nadzorowania produkcji w tkalni wykorzystujący sieć zasilania elektrycznego maszyn do przesyłu informacji.
35.Różne koncepcje doładowania silnika czołgowego WOLA.
36.Silnik gazowy w procesie fermentacji osadu.
37.Siły elektrostrykcyjne w dielektrycznej sferoidzie umieszczonej w polu elektrostatycznym.
38.Sposoby pomiaru stopnia magnetycznego uzdatniania wody.
39.The Effect of C,P and S-Content of Iron on its Corrosion Behaviour in Acid Solutions.
40.Wieloskładnikowe powłoki naniesione plazmowo jako ochrona przed korozją wysokotemperaturową.
41.Wpływ dodatków stopowych B,Cu,Cr do żeliwa Zl250 na skrawalność i odporność na ścieranie.
42.Wpływ nagniatania żeliwa o strukturze perlitycznej na zużycie cierne.
43.Wpływ zasadowości spieku tytanonośnego na uzysk tytanu w procesie wielkopiecowym.
44.Wybrane zagadnienia z krystalizacji kompozytów.
45.Wymiana ciepła w wymienniku fluidyzacyjnym o zmiennej geometrii.
46.Wzbogacanie rud żelaza poddanych jednoczesnemu działaniu stałych i zmiennych pól magnetycznych.
47.Zarodkotwórcze działanie cząstek niemetalicznych w kompozytach.
48.Zastosowanie EMC do obliczania przemysłowych układów uziomowych.
49.Zastosowanie silnika synchronicznego zasilanego z falownika do MSI do wysokostabilnych napędów głównych w centrach obróbkowych.
50.Zmena elektricke vodivosti kremicitanovych strusek v zavistosti na obsahu CaF2.