Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Wieloskładnikowe powłoki naniesione plazmowo jako ochrona przed korozją wysokotemperaturową.


Dane podstawowe
Nr systemowy: 50
Tytuł: Wieloskładnikowe powłoki naniesione plazmowo jako ochrona przed korozją wysokotemperaturową.
Autorzy: KIELOCH Marian - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
JAGIEŁŁO-PUCZKA Wanda - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
Typ dokumentu: Referat
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Rok publikacji: 1988
Strony: 73-90
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.wykr.bibliogr.poz.31.
Nazwa konferencji: Powłoki ochronne. Materiały konferencyjne. Częstochowa..