Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Effect of Surface Layer on Kinetics of EEE from Metallic Glasses of Ni40Fe40B20-Type.


Dane podstawowe
Nr systemowy: 26
Tytuł: Effect of Surface Layer on Kinetics of EEE from Metallic Glasses of Ni40Fe40B20-Type.
Autorzy: DUŚ-SITEK Marta - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
WYSŁOCKI Bolesław - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
SUJAK B. - autor
Typ dokumentu: Referat
Typ publikacji: publikacja obcojęzyczna
Rok publikacji: 1988
Strony: 39-42
Materiały ilustracyjne, bibliografia: wykr.bibliogr.poz.4.
Nazwa konferencji: 2nd Conference on Surface Physics. Proceedings. Łódź..
Wolumin: Vol.3