Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Wzbogacanie rud żelaza poddanych jednoczesnemu działaniu stałych i zmiennych pól magnetycznych.


Dane podstawowe
Nr systemowy: 30
Tytuł: Wzbogacanie rud żelaza poddanych jednoczesnemu działaniu stałych i zmiennych pól magnetycznych.
Autorzy: DZILIŃSKI Kazimierz - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
LECH Jan - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
ŚLĘZAK Andrzej Stanisław - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
WYSŁOCKI Bolesław - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
ZAPART Włodzimierz - pracował w jednostce i afiliował do: Wydział Metalurgiczny - autor
KRUKIEWICZ R. - autor
Typ dokumentu: Artykuł w czasopiśmie
Typ publikacji: publikacja polskojęzyczna
Język publikacji: polski
Rok publikacji: 1988
Strony: 5-32
Materiały ilustracyjne, bibliografia: rys.tab.bibliogr.poz.16.
Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Hutnictwo
Numer: nr 134
Zeszyt/Issue: z.18