• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Lista filadelfijska

Lista filadelfijska

Lista naukowych czasopism opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information na podstawie wyliczanego wskaźnika cytowań (impact factor).

Lista czasopism indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI).