Lista filadelfijska

Lista filadelfijska

Lista naukowych czasopism opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information na podstawie wyliczanego wskaźnika cytowań (impact factor).

Lista czasopism indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI).