• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Dla piszących prace naukowe

Literatura przedmiotu dla osób piszących prace, dostępna w zbiorach Biblioteki Głównej Politechnki Częstochowskiej

1. Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997.

2. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Giafranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Kraków: Universitas, 1995.

3. Konstruujemy i piszemy pracę dyplomową: suplement / Aleksander Stefan Kornak. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2004.

4. Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, dyplomowych): poradnik dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Bolesław R. Kuc, Jerzy Paszkowski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007.

5. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1995.

6. Metodyka prowadzenia prac dyplomowych na specjalności elektroenergetyka na studiach wieczorowych i zaocznych / Franciszek Szymik. Gliwice: Ośrodek Metodyczny Wyższych Studiów ..., 1974.

7. Op.cit., czyli jak budować przypisy bibliograficzne: poradnik metodyczny / Bożena Kaczmarek, Alina Nowak. Piła: Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.

8. Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów / Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997.

9. Podstawowe zagadnienia metodyki prowadzenia inżynierskich prac dyplomowych na studiach dla pracujących: kierunek elektronika / Tadeusz Wysocki. Gliwice: Ośrodek Metodyczny Wyższych Studiów ..., 1974.

10. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyński. Warszawa: Wydaw. "Żak", 1995.

11. Poradnik dla piszącego pracę dyplomową / Teresa Urszula Szmigielska. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2005.

12. Poradnik metodyczny dla studentów / Kazimierz Pająk. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005.

13. Praca magisterska na studiach historycznych: przewodnik metodyczny / Benon Miśkiewicz. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977.

14. Prace dyplomowe: przygotowanie merytoryczne i redakcyjne / Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2008.

15. Prace dyplomowe: przygotowanie redagowanie, obrona : poradnik dla studentów / Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2001.

16. Proces dyplomowania w uczelniach technicznych: kierunek Budownictwo / Wiesław Nowara. Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 1993.

17. Prowadzenie prac dyplomowych dla specjalności elektrotechnika przemysłowa na studiach wieczorowych / Tadeusz Żarnecki. Gliwice: Ośrodek Metodyczny Wyższych Studiów ..., 1972.

18. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych / Bogdan Żółtowski. Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 1997.

19. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych / Ewa Opoka. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996.

20. Vademecum pracy dyplomowej / Leszek Borcz. Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2001.

21. Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej / Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Zbigniew Respondek. Częstochowa: Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004.

22. Zasady sporządzania prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich: poradnik dla dyplomantów / Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2003.

23. Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. "Branta", 2004.

24. Metodyka pisania prac doktorskich / Tadeusz Mendel. Poznań: Wydaw.Akademii Ekonomicznej, 1996.

25. Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, dyplomowych): poradnik dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Bolesław R. Kuc, Jerzy Paszkowski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007.

26. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Romuald Kolman. Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1997.