Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Dla piszących prace naukowe

Literatura przedmiotu dla osób piszących prace, dostępna w zbiorach Biblioteki Głównej Politechnki Częstochowskiej

1. Praca magisterska-licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej - Radosław Zenderowski. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2015.

2. Logistyka: pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej : zasady pisania, studia przypadku - Józef Bendkowski, Katarzyna Dohn. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.

3. Metodyka studiowania - red. nauk. Aldona Andrzejczak. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

4. Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską: poradnik dla studentów - Barbara Stoczewska. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2013.

5. Techniki kreatywnego myślenia - Henryk Bieniok, Grażyna Gruszczyńska-Malec, Grażyna Królik. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

6. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych - Tadeusz Rawa. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012.

7. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania - Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekon., 2011.

8. Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, dyplomowych): poradnik dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku - Bolesław R. Kuc, Jerzy Paszkowski. Białystok: Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007.

9. Op.cit., czyli jak budować przypisy bibliograficzne: poradnik metodyczny - Bożena Kaczmarek, Alina Nowak. Piła: Państw. Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.

10. Prace dyplomowe: przygotowanie merytoryczne i redakcyjne - Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2008.

11. Poradnik dla piszącego pracę dyplomową - Teresa Urszula Szmigielska. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, 2005.

12. Poradnik metodyczny dla studentów -Kazimierz Pająk. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005.

13. Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) - Romuald Kolman. Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. "Branta", 2004.

14. Konstruujemy i piszemy pracę dyplomową: suplement -Aleksander Stefan Kornak. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2004.

15. Wytyczne do przygotowania prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej - Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, Zbigniew Respondek. Częstochowa: Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004.

16. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie - Giafranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Kraków: Universitas, 1995.

17. Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) - Romuald Kolman. Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. "Branta", 2004.

18. Zasady sporządzania prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich: poradnik dla dyplomantów - Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2003.

19. Vademecum pracy dyplomowej - Leszek Borcz. Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2001.

20. Prace dyplomowe: przygotowanie redagowanie, obrona : poradnik dla studentów - Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, 2001.

21. Jak napisać dobrą pracę magisterską - Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997.

22. Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów - Arnold Pabian, Wiesław Gworys. Częstochowa: Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997.

Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych - Bogdan Żółtowski. Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 1997.

23. Metodyka pisania prac doktorskich - Tadeusz Mendel. Poznań: Wydaw.Akademii Ekonomicznej, 1996.

24. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych - Ewa Opoka. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996.

25. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych - Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1995.

26. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich - Władysław Piotr Zaczyński. Warszawa: Wydaw. "Żak", 1995.

27. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Giafranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. Kraków: Universitas, 1995.

28. Nauczanie i uczenie się w uczelni technicznej - Janina Poczęsna. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993.

29. Proces dyplomowania w uczelniach technicznych: kierunek Budownictwo - Wiesław Nowara. Białystok: Wydaw. Politechniki Białostockiej, 1993.

30. Poradnik dla doktorantów i habilitantów - Romuald Kolman. Bydgoszcz: Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1997

31. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich - Władysław Piotr Zaczyński. Warszawa: Wydaw. "Żak", 1995.

32. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych - Bogdan Żółtowski. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 1997.

33. Metody analizy tekstu naukowego - Witold Marciszewski. Warszawa: Państw. Wydaw. Nauk., 1977.

34. Organizacja badań i ocena prac naukowych - Wacław Pytkowski. Warszawa: Państw. Wydaw. Nauk., 1981.

35. Twórcze rozwiązywanie zadań - Andrzej Góralski. Warszawa: Państw. Wydaw. Nauk., 1989.

36. Podstawy efektywnego czytania - Miles A. Tinker ; tł. z ang. Warszawa : Państw. Wydaw. Nauk., 1980.

37. Z zagadnień pracy naukowej - Józef Pieter. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974.

38. Zarys metodyki pracy umysłowej -Józef Orczyk. Warszawa: Państw. Wydaw. Nauk., 1976.

39. Praca magisterska na studiach historycznych: przewodnik metodyczny - Benon Miśkiewicz. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977.

40. Uczelnia i ty: technologia pracy umysłowej studenta - Jarosław Rudniański. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

41. Psychologia sprawnego myślenia - Zbigniew Pietrasiński. Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1959.