Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Komunikat ICM z 8 stycznia 2020 o programie Open Access Elsevier

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że program publikowania otwartego Elsevier 2019 został zakończony - pula 500 artykułów została wykorzystana. Autorzy którzy zgłosili chęć zmiany sposobu publikowania na Open Access swoich publikacji wysłanych w roku 2019 i zmieścili się w niewykorzystanej puli w najbliższych dniach otrzymają indywidualne wiadomości wraz z linkami do formularza, w którym będzie można zmienić sposób publikacji.

Komunikat ICM z 30 grudnia 2019 o programie Open Access Elsevier

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, uprzejmie informuje, że na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ukazał się nowy komunikat w sprawie publikowania otwartego Elsevier.

W 2019 roku zostały wykorzystane 424 artykuły z 500 (stan na dzień 30 grudnia 2019 r.). ICM uzyskał zgodę Elsevier, aby pozostałe 76 artykułów wykorzystać na te artykuły które były wysłane do czasopism w dowolnym momencie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019  i zostały opublikowane w 2019 roku w modelu subskrypcyjnym. Na życzenie autorów artykuły te mogą zostać zamienione na Open Access w okresie do 30 stycznia 2020 lub do momentu wyczerpania pozostałej puli 76 artykułów (,,kto pierwszy ten lepszy"). Zainteresowanych autorów prosimy o przesłanie do ICM na adres wbn@icm.edu.pl DOI wybranych artykułów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 rusza Program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej uprzejmie informuje, że w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 r. od 2 września 2019 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji (również Politechniki Częstochowskiej). Program pozwala na publikację artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej.

Lista instytucji uprawnionych do programu A lub B.

W roku 2019 można publikować, najpierw w programie A, a nastepnie w programie B we wszystkich 1777 czasopismach hybrydowych oraz gold open access udostępnionych przez Elsevier.

Szczegóły na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

UWAGA NA FAŁSZYWE E-MAILE

Informujemy, że przestępcy rozsyłają fałszywe e-maile z linkami do formularzy logowania. Proszą w nich o uzupełnienie informacji uwierzytelniających.

UWAGA!! Politechnika Częstochowska nie jest nadawcą takich e-maili!!

Kliknięcie w link może  spowodować pobranie i zainstalowanie złośliwego oprogramowania. Może ono posłużyć do przejęcia poufnych danych przechowywanych w systemach informatycznych Uczelni.

Przypominamy!

 • Zachowaj ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości, w których znajduje się prośba o skorzystanie z linku lub podanie poufnych danych. Nie odpowiadaj na nie i nie ujawniaj swoich danych.
 • Uczelniane Centrum Informatyczne nigdy nie rozsyła do użytkowników maili z linkami do logowania.
 • Logując się do systemów informatycznych Uczelni, zawsze wprowadzaj adres strony ręcznie - nie korzystaj z linków.
 • Sprawdzaj poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
 • Zawsze zwracaj uwagę na niestandardowy wygląd strony logowania np. niewłaściwy adres, nietypowe komunikaty itp.
 • W przypadku skorzystania z linku w wiadomości i podania jakichkolwiek danych, prosimy - skontaktuj się z Uczelnianym Centrum Informatycznym (tel. 142, 250).

Przydatne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej  znajdziesz na stronie Uczelnianego Centrum Infomatycznego oraz w poradniku.

OGŁOSZENIE

Biblioteka Główna informuje, że z powodu rekonfiguracji uczelnianego serwera poczty wystąpiły problemy z dostarczaniem poczty z formularzy ,,Zapytaj bibliotekarza" i ,,Zaproponuj do zbiorów" zamieszczonych na stronie www.bg.pcz.pl.

Wiadomości dostarczone zostały z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem. 

Ustawienia serwera zostały już poprawione i w tej chwili wiadomości powinny docierać bez żadnych problemów.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

W związku z Zarządzeniem nr 238/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2019 roku w sprawie obowiązku pracowników PCz rejestracji indywidualnego konta w Systemie  Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Pol-on

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej uprzejmie informuje, iż osobami wyznaczonymi do świadczenia pomocy w zakresie rejestracji i obsługi indywidualnego konta w systemie PBN i jego powiązaniu z kontem systemu ORCID i ze zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Pol-on są:

Jakubowski Michał - tel wew. 949

Szyda Mariola - tel wew. 959

Ziemkowski Piotr - tel wew. 949

OGŁOSZENIE

patronat.jpg

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej serdecznie zaprasza na konferencję pt. ,,70 lat drukiem i bitami spisane", która odbędzie się z okazji Jubileuszu 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, w dniu 4 kwietnia 2019 roku w ramach 42 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach.

Patronat honorowy Konferencji objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Na konferencję zapraszamy zarówno bibliotekarzy jak i pracowników naukowych zainteresowanych podaną tematyką.

Planowane jest opublikowanie wystąpień konferencyjnych w formie recenzowanej publikacji.

Problematyka konferencji:

 • historia, teraźniejszość i przyszłość bibliotek akademickich;
 • od tradycyjnych zbiorów do otwartych zasobów nauki;
 • tradycja i nowoczesność - technologie stosowane w bibliotekach;
 • od bibliotekarza do infobokera;
 • infrastruktura, usługi, użytkownicy wczoraj i dziś;
 • oraz wszelkie inne zagadnienia związane z tematem przewodnim konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Wszelkie pytania oraz formularze zgłoszeń prosimy kierować na adres: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Propozycje wystąpień natomiast na adres: dagmarab@bg.pcz.pl

Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeń do dnia 15 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.bg.pcz.pl w zakładce Jubileusz 70-lecia BGPCz

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy pdf

Formularz zgłoszeniowy doc

Program konferencji ,,70 lat drukiem i bitami spisane"

Wskazówki dojazdu

Hotele

Program Springer Open Choice

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu pokrywane są centralnie przez Wirtualną Bibliotekę Nauki (WBN) ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program, przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer, w tym również Politechnika Częstochowska. Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej opłaty krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2091 artykułów.

Informacje o programie, lista czasopism, instrukcje.

Strony