Menu odnośników dodatkowych

 

Program Springer Open Choice

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu pokrywane są centralnie przez Wirtualną Bibliotekę Nauki (WBN) ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program, przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer, w tym również Politechnika Częstochowska. Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej opłaty krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2091 artykułów.

 

Informacje o programie, lista czasopism, instrukcje.