Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej zaprasza do korzystania z Repozytoriów Otwartych Danych Badawczych:

rds2_1.jpg 

Repozytorium Danych Społecznych - zawiera dane z zakresu nauk społecznych

mxrdr.jpg 

Macromolecular Xtallography RAW Data Repository - zawiera dane krystalograficzne

repod9_0.jpg 

Repozytorium Otwartych danych RepOD - repozytorium ogólnego przeznaczenia pozwalające na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki.

 

Korzystanie z repozytoriów jest bezpłatne i umożliwia udostępnianie danych badawczych zgodnie ze światowymi standardami między innymi FAIR.

Z danych udostępnionych w repozytoriach mogą korzystać wszyscy zgodnie z warunkami określonymi w przyjętej licencji.

Udostępnianie danych stanowi ważny element otwartej komunikacji naukowej i umożliwia szybkie dzielenie się wynikami badań.

W repozytoriach umieszczać można zbiory danych o dowolnej wielkości.

Deponujący mogą ponadto przypisać zestawom danych jedną z wolnych licencji umożliwiając tym samym ich szerokie ponowne wykorzystanie.

Wszystkie repozytoria oparte są o otwarte oprogramowanie Dataverse.

Repozytoria powstały w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych którego liderem jest Uniwersytet Warszawski.

Jednostki UW realizujące  projekt to:

Interdyscypilnarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Instytut Studiów Społecznych im.  Prof.Roberta Zajonca

Partnerzy projektu:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Strona projektu

Materiały informacyjne projektu