Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

BAZA NOTORIA

Biblioteka Główna zaprasza do korzystania z bazy danych Notoria.

Baza zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - raportujących zgodnie zarówno  z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Indywidualny dostęp do bazy dla pracowników, studentów i doktorantów zostanie przydzielony na podstawie otrzymanego zapotrzebowania na adres: dagmara.bubel@pcz.pl

lub biblioteka@adm.pcz.czest.pl

Baza oferuje dostęp m.in. do:

  • ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF (kwartalnych, półrocznych i rocznych w formacie xls dane bieżące i historyczne),
  • raportów finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) wraz z notami i informacjami dodatkowymi,
  • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu,
  • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami (dane bieżące i historyczne),
  • komunikatów ESPI i EBI,
  • notowań giełdowych,
  • kalendarium wydarzeń.