Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Księgozbiór

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej jest największą biblioteką naukowo-techniczną w regionie częstochowskim. Służy społeczności akademickiej miasta, regionu i wszystkim użytkownikom poszukującym literatury i informacji.

Wielkość zbiorów

W ciągu 70 lat swego istnienia Biblioteka zgromadziła ponad 523 tysiące woluminów i jednostek obliczeniowych, w tym  ponad 170 tysięcy książek, 79 tysięcy woluminów czasopism, 279 tysięcy zbiorów specjalnych (norm, opisów patentowych, mikroform, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich obronionych na Politechnice Częstochowskiej).

Zakres tematyczny zbiorów

Tematyka zbiorów jest ściśle związana z prowadzeniem badań naukowych i realizacją procesu dydaktycznego Uczelni. Obejmuje literaturę z zakresu: inżynierii mechanicznej, konstrukcji i technologii maszyn, elektroenergetyki, elektrotechniki, elektroniki i systemów sterowania, informatyki, inżynierii procesowej i materiałowej, obróbki i przeróbki metali, budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, organizacji i zarządzania, marketingu, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, jak również matematyki, fizyki, chemii, ekonomii, filozofii, psychologii.